Sdělení České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP k problematice farmakoterapie v souvislosti s COVID-19

3. 4. 2020

Vážení kolegové,
níže naleznete nejnovější verze 3 dokumentů České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP (ČOSKF), které se týkají léčiv zmiňovaných v souvislosti s
terapeutickým ovlivněním COVID-19.
Změny oproti předchozím verzím jsou podbarveny žlutě.

1)
Základní dokument
Součástí tohoto dokumentu je mj. tabulka, která kategorizuje pacienty dle tíže onemocnění a přítomnosti rizikových faktorů a která uvádí možnosti farmakoterapie pro jednotlivé kategorie pacientů.
Upozorňujeme, že tato tabulka nemá status doporučeného postupu, byla zpracována pouze jako východisko pro mezioborovou diskuzi s dalšími specialisty, především s infekcionisty a intenzivisty.
FARMAKOTERAPIE V SOUVISLOSTI S COVID-19 (verze 0.8, 27. 3. 2020)

2)
Lékové profily léčiv
Tento dokument má umožnit rychlou orientaci ve farmakologii léčiv, které řada kliniků nepoužívá rutinně a nemá s nimi přímou zkušenost.
Upozorňujeme, že informace o dostupnosti a cenách léčiv, které jsou uvedeny v dokumentu, jsou pouze orientační – aktuální informace mají lékárny.
PROFILY LÉČIV POUŽÍVANÝCH V SOUVISLOSTI S COVID-19 (verze 0.2, 27. 3. 2020)

3)
Managament prodloužení intervalu QTc
Mezi léčiva, která jsou používána v terapii COVID-19 a která mají potenciál prodloužit interval QTc, patří zejm. hydroxychlorochin (HCQ), chlorochin (CQ) a azitromycin (AZT).
Cílem dokumentu je popsat management iatrogenního prodloužení intervalu QTc u pacientů na nemonitorovaném lůžku standardní péče, a to v rámci krátkodobé (5-denní) terapie COVID-19.
MANAGEMENT PRODLOUŽENÍ INTERVALU QTc U PACIENTŮ S FARMAKOTERAPIÍ COVID-19 (verze 0.1,
2. 4. 2020)

Pracovní skupina:
PharmDr. Jana Gregorová, PharmDr. Irena Murínová, PharmDr. Alena Linhartová

Zdroj: webové stránky ČLS JEPPřihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se