Uměle vytvořené protilátky proti SARS-CoV-2 brání infekci a jsou schopny léčit onemocnění COVID-19

19. 11. 2020

Experimentální koktejl protilátek proti viru SARS-CoV-2, který byl podán i dosluhujícímu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, významně snižuje virovou nálož v dýchacích cestách infikovaných makaků. Výsledky studie na zvířecích modelech byly v říjnu publikovány v prestižním časopisu Science. Experimentální lék se nyní zkoumá v několika klinických studiích fáze III.

Mechanismus účinku koktejlu protilátek

REGN-COV2 je směs 2 plně humánních monoklonálních protilátek proti tzv. spike proteinu viru SARS-CoV-2, vyvinutá americkou farmaceutickou společností Regeneron. Obě protilátky se nekompetitivně vážou na dvě různá místa v receptor-vazebné doméně spike proteinu, čímž blokují schopnost viru navázat se na hostitelskou buňku. Použití dvou různých protilátek brání vzniku mutace, která by viru umožnila vyvinout si rezistenci.

Testování REGN-COV2 na zvířecích modelech

Vzhledem k velmi různorodé manifestaci onemocnění COVID-19 v lidské populaci je poměrně obtížné vyvinout vhodný in vivo model. Pro hodnocení účinnosti léčiv a vakcín se široce používají makakové, u kterých má onemocnění přechodný charakter s mírným průběhem. Jako model těžkého průběhu onemocnění se potom používají zlatí křečkové, u nichž je infekce doprovázena rychlým úbytkem hmotnosti a těžkou patologií na plicích.

Model mírné formy onemocnění

Při profylaktickém podání REGN-COV2 v dávce 50 mg/kg makakům bylo pozorováno téměř úplné zabránění rozvoji virové infekce, s velkým snížením virové nálože jak v nosohltanu, tak v dolních cestách dýchacích. Při podání již infikovaným makakům došlo oproti placebu ke zrychlení virové clearance ve stěrech z nosohltanu i ústní dutiny. Incidence i závažnost intersticiální pneumonie byla oproti placebu snížená u profylaktického i léčebného podání směsi protilátek. Nebyly pozorovány žádné toxicity spojené s podáním léčiva.

Model těžkého průběhu

Při profylaktickém podání křečkům vykázal REGN-COV2 signifikantní protektivní efekt na úbytek hmotnosti a incidenci a závažnost alveolárních infiltrací a intersticiální pneumonie. Terapeutické použití mělo obdobné účinky.

Humánní studie

Podle předběžných výsledků klinické studie fáze I/II/III, v níž byl REGN-COV2 podáván nehospitalizovaným pacientům s onemocněním COVID-19, došlo oproti placebu ke snížení virové nálože a rychlejší úlevě od příznaků onemocnění. Do předběžné studie bylo zahrnuto 275 pacientů, kteří byli v poměru 1 : 1 : 1 randomizováni k jednorázovému intravenóznímu podání 8 g (vysoká dávka) či 2,4 g (nízká dávka) REGN-COV2 nebo placeba.

Výsledky deskriptivní analýzy

Pacientům s laboratorně potvrzeným onemocněním byly před vstupem do studie změřeny hladiny protilátek proti COVID-19. Přibližně u 45 % pacientů byly tyto protilátky detekovatelné (séropozitivní pacienti), 41 % bylo séronegativních a u 14 % nebylo možno stanovení provést nebo vyhodnotit. Sérologický status koreloval se vstupní hladinou virové nálože, séropozitivní pacienti měli nižší virovou nálož oproti séronegativním pacientům, kteří se viru také pomaleji zbavovali.

Podání REGN-COV2 snižovalo virovou nálož séronegativních pacientů úměrně použité dávce. Čím vyšší byla vstupní virová nálož, tím větší snížení v den 7 po podání léčiva bylo pozorováno. Séronegativní pacienti a/nebo pacienti s vyšší virovou náloží také udávali větší klinický přínos – při podání placeba této skupině došlo k úlevě od příznaků průměrně po 13 dnech, při podání vyšší dávky REGN-COV2 pak po 8 dnech a s použitím nižší dávky po 6 dnech.

Obě dávky byly dobře tolerovány. Celkem bylo v klinickém vývoji léčiva do studií zahrnuto více než 2000 pacientů a nebyla pozorována žádná neočekávaná bezpečnostní rizika.

Závěr

Výrobce léčiva nyní plánuje urychlenou publikaci výsledků této předběžné studie. Do jejího stále běžícího pokračování a dalších studií probíhá nábor pacientů. Zatím se zdá, že REGN-COV2 může nabídnout klinický přínos jak pro prevenci, tak v terapii COVID-19.

(este)

Zdroje:
1. Baum A., Ajithdoss D., Copin R. et al. REGN-COV2 antibodies prevent and treat SARS-CoV-2 infection in rhesus macaques and hamsters. Science 2020 Oct 9: eabe2402, doi: 10.1126/science.abe2402.
2. Regeneron's REGN-COV2 antibody cocktail reduced viral levels and improved symptoms in non-hospitalized COVID-19 patients. Regeneron Pharmaceuticals, 2020 Sep 29. Dostupné na: www.prnewswire.com/news-releases/regenerons-regn-cov2-antibody-cocktail-reduced-viral-levels-and-improved-symptoms-in-non-hospitalized-covid-19-patients-301140336.htmlPřihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se