Antidepresiva zvyšují riziko tromboembolické nemoci u žen

10. 7. 2017

Někteří vědci přicházejí s hypotézou, že deprese a užívání antidepresiv jsou asociovány se zvýšeným rizikem tromboembolické nemoci (TEN). Za tímto účelem vznikla rozsáhlá prospektivní studie publikovaná v květnu 2017 v Journal of the American Heart Association, která tuto domněnku potvrzuje.

Úvod

Venózní tromboembolismus je významnou a potenciálně preventabilní příčinou morbidity a mortality v mnoha zemích světa. Deprese jsou současně také častou psychickou poruchou. Například v Anglii činila v roce 2007 prevalence deprese u jedinců ve věku 16–78 let 3,7 % u žen a 2,5 % u mužů. Antidepresiva jsou jednou z terapeutických modalit užívaných v terapii deprese a úzkosti, ale také v případě jiných onemocnění (dráždivý tračník, neuropatická bolest aj.). Prevalence užívání antidepresiv je v některých populacích vysoká.

Několik publikovaných studií zjistilo souvislost mezi užíváním antidepresiv a tromboembolickou nemocí, zatímco jiné ji neprokázaly. Není proto jasné, zda existuje vztah mezi užíváním antidepresiv a TEN, a pokud ano, zda riziko souvisí s užíváním léků, nebo základní chorobou.

Metodika studie

Do prospektivní kohortové studie Million Women Study bylo v letech 1996–2001 zahrnuto celkem 1,3 milionu žen prostřednictvím programu pro screening prsu v rámci Národní zdravotní služby (NHS) v Anglii a Skotsku. Při náboru do studie ženy vyplnily dotazník zabývající se jejich osobní a reprodukční anamnézou. V průměru za 3,3 roku od náboru do studie ženy vyplnily druhý dotazník zabývající se současným zdravotním stavem a léky, které užívaly v předchozích 4 týdnech.

Výsledky

Do analýzy bylo zahrnuto 734 092 žen, jejichž průměrný věk činil 59,9 roku. Celkem 6,9 % zúčastněných (n = 50 354) uvedlo užívání antidepresiv, 2,7 % zúčastněných (n = 19 468) užívání jiných psychotropních látek a 1,8 % žen (n = 13 563) nahlásilo léčbu deprese a anxiety bez použití antidepresiv. Během sledování, které v průměru činilo 7,3 roku, bylo nahlášeno 3 922 případů hospitalizace a/nebo úmrtí na tromboembolickou nemoc.

U žen užívajících antidepresiva bylo zaznamenáno vyšší riziko tromboembolické nemoci oproti ženám, které se neléčily s depresí a neužívaly jiné psychotropní léky (HR 1,39; 95% CI 1,23–1,56). Riziko tromboembolické nemoci nebylo signifikantně zvýšeno u žen s depresí nebo úzkostmi bez farmakologické medikace (HR 1,19; 95% CI 0,95–1,49). Zvýšené riziko bylo zaznamenáno také u žen užívajících jiné psychotropní léky (HR 1,41; 95% CI 1,19–1,67). Opakování analýzy omezené na nekuřačky vedlo k podobným výsledkům. Zvýšené riziko tromboembolické nemoci bylo pozorováno u všech skupin antidepresiv (tricyklická, SSRI, ostatní).

Závěr

Z výsledků rozsáhlé prospektivní studie provedené u žen v Anglii a Skotsku vyplývá, že užívání antidepresiv je spojeno s vyšším rizikem vzniku tromboembolické nemoci.

(holi)

Zdroj: Parkin L., Balkwill A., Sweetland S. et al. Antidepressants, depression, and venous thromboembolism risk: large prospective study of UK women. J Am Heart Assoc 2017 May 17; 6 (5), pii: e005316, doi: 10.1161/JAHA.116.005316.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se