Autismus u dětí matek užívajících SSRI v těhotenství?

21. 3. 2016

Recentně publikované studie popisují zvýšené riziko výskytu poruch autistického spektra u dětí matek léčených ve druhém a třetím trimestru těhotenství antidepresivy.

Podávání antidepresiv ženám ve druhém a třetím trimestru těhotenství je spojeno s až 87% nárůstem rizika postižení potomků poruchou autistického spektra (PAS), tvrdí autoři článku publikovaného v JAMA Pediatrics (1). Nejvyšší riziko představuje expozice antidepresivům ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo kombinaci antidepresiv z různých tříd. Příčiny vzniku PAS zůstávají neobjasněné a mohou zahrnovat faktory genetické i environmentální. Výzkumy také ukázaly, že anamnéza deprese u matky je nezávislým rizikovým faktorem výskytu poruch autistického spektra dětí.

Kanadská studie provedla analýzu všech rodiček a jejich potomků z jednočetných gravidit (n = 145 456) v provincii Québec mezi lety 1998 a 2009, jejichž léčba byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Z této kohorty bylo 4 724 dětí exponovaných antidepresivům in utero. U těch, které měly stanovenu diagnózu autismu, se zjistila statisticky významná korelace mezi expozicí SSRI in utero ve II. a III. trimestru těhotenství (22 exponovaných potomků, hazard ratio 2,17; 95% CI 1,20–3,93), avšak nikoli v I. trimestru.

Jedním z možných mechanismů tohoto jevu je schopnost SSRI prostupovat přes placentu. Je také známa důležitá role serotoninu v prenatálních i postnatálních vývojových procesech, včetně buněčného dělení, diferenciace, migrace neuronů a vývoje synaptických neuronálních spojů. U dětí s PAS byla popsána odlišná kapacita mozkových struktur syntetizovat serotonin, včetně změněné vazebnosti serotoninových receptorů v mozkové kůře. Studie však nezahrnula děti předčasně narozené, tudíž celková prevalence PAS mohla být zkreslená. Prematurita u dětí může hrát důležitou roli v pozdějším výskytu PAS (2).

Autoři se shodují, že neléčená deprese u gravidních matek je samostatným rizikovým faktorem pozdních komplikací u dětí, jako jsou úzkost, deprese či hyperaktivita (2). Užívání antidepresiv v těhotenství je však opakovaně předmětem debaty. Je spojováno se zvýšeným rizikem potratů, předčasných porodů, vrozených vývojových vad a nízkou porodní váhou novorozenců.

Prenatální deprese postihuje každou osmou gravidní ženu. Výsledky recentní studie ukázaly, že podávání antidepresiv, zejména SSRI, těhotným ženám, může mít vliv na vznik PAS u jejich dětí. V  designu studie je však možné nalézt určité metodologické nedostatky a na závěry této práce je tak možné nahlížet i kriticky.

(thom)

Zdroje:

 

  1. Boukhris T., Sheehy O., Mottron L., Bérard A. Antidepressant use during pregnancy and the risk of autism spectrum disorder in children. JAMA Pediatrics 2015 Dec 14: 1−8; doi: 10.1001/jamapediatrics.2015.3356 [Epub ahead of print].
  2. King B. H. Assessing risk of autism spectrum disorder in children after antidepressant use during pregnancy. JAMA Pediatrics 2015 Dec 14: 1−2; doi: 10.1001/jamapediatrics.2015.3493 [Epub ahead of print].


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se