Chyby v předepisování léčiv při propouštění z nemocnice a přetrvávání nevhodné medikace v období po hospitalizaci

18. 4. 2017

Propouštění pacienta z nemocnice je bodem, ve kterém často dochází k chybám v preskripci. Observační studie sledovala, jakého druhu tyto chyby jsou a zda jsou v následném období odhaleny v primární péči. Výsledky jsou alarmující a vypovídají o tom, že propouštění pacienta z nemocnice by měla být věnována větší pozornost. Autoři zmiňují také možnost zapojení nemocničních lékárníků.

Předání nemocného ze sekundární do primární péče

Přechod zpět do primární péče po období akutní hospitalizace bývá kritickým místem zdravotní péče. Nedostatečná komunikace v trojúhelníku sekundární péče – pacient – primární péče a neprovedení důkladné revize pacientovy farmakoterapie přispívají ke vzniku nežádoucích příhod po propuštění z nemocnice.

Observační studie

Irští farmaceuti se v prospektivní observační studii provedené na Trinity College a Tallaght Hospital zaměřili na to, zda chyby vzniklé při propouštění z nemocnice přetrvávají i v období po hospitalizaci. Studie trvala 3 měsíce a analyzovány byly údaje 83 dospělých pacientů, kteří před přijetím do nemocnice dlouhodobě užívali 3 a více léčiv a u kterých bylo v průběhu hospitalizace některé léčivo vysazeno nebo naopak přidáno ke stávajícímu režimu.

U každého pacienta byly získány údaje o farmakologické anamnéze před přijetím do nemocnice a při propouštění. Údaje o užívaných léčivech před hospitalizací byly ověřeny u praktického lékaře nebo ve veřejné lékárně, kam pacient obvykle docházel. Po 10‒14 dnech od propuštění byla skutečně předepsaná léčiva při propouštění porovnána se seznamem léčiv, jež by pacient měl mít předepsána na základě posouzení zdravotní dokumentace a propouštěcí zprávy, a rovněž s výčtem léčiv, která dotyčný skutečně užívá, což bylo ověřeno telefonicky. Osloven byl vždy praktický lékař pacienta, ošetřující lékař pacienta v nemocnici a také farmaceut z lékárny, kam pacient dochází, aby posoudili pacientovu aktuální medikaci a medikaci, kterou by měl užívat.

Výsledky

U 43 % pacientů byla identifikována chybná medikace v období po propuštění z nemocnice. Většina chyb (86 %) generovala střední riziko poškození pacienta. 88 % chyb vzniklo při propouštění pacienta a přetrvávalo i v období po hospitalizaci. Mezi nejčastější chyby patřilo mylné předepsání dříve záměrně vysazené medikace, chyby v dávkování, dávkovacím režimu či lékové formě a mylné vynechání žádoucí medikace.

Závěry pro klinickou praxi

  • Propouštění pacienta z nemocnice je kritickým místem vzhledem k racionální farmakoterapii.
  • Chyby vzniklé při propouštění nebývají v primární péči zachyceny a mají tendenci přetrvávat.
  • Jednou z nejčastějších chyb je nepředepsání žádoucí medikace.
  • Jen těžko lze odhalit nežádoucí medikaci, která byla původně pacientem užívána, v průběhu hospitalizace správně vysazena a mylně znovu předepsána při propuštění.
  • Nedostatečné vysvětlení změn v medikaci pacientovi přispívá k přetrvávání chybného užívání léčiv.
  • Vhodným řešením by byla kritická revize stávající medikace při propuštění z nemocnice, jejíž výsledky by byly vhodně vysvětleny pacientovi a předány praktickému lékaři.
  • Revize prováděná nemocničním lékárníkem je jednou z možností, jak zlepšit toto problematické místo zdravotní péče. V jiných studiích se již tento přístup ukázal jako efektivní.

(jam)

Zdroj: Riordan C. O., Delaney T., Grimes T. Exploring discharge prescribing errors and their propagation post-discharge: an observational study. Int J Clin Pharm 2016; 38 (5): 1172‒1181, doi: 10.1007/s11096-016-0349-7.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se