Dermatologická vehikula jako klíč k úspěšné léčbě atopického ekzému

20. 3. 2023

Vehikulum představuje v dermatologii i kosmetologii poměrně důležitou, často však podceňovanou složku výsledného přípravku. V následujícím textu, vycházejícím z poznatků z recentních výzkumů, se proto přehledně věnujeme funkcím vehikula a na příkladu nejpoužívanějších látek ukazujeme, že i samotný základ může mít vlastní terapeutický účinek.

Patofyziologické mechanismy vzniku atopické dermatitidy

Bariérovou funkci kůže zajišťuje její nejsvrchnější vrstva stratum corneum. Tvoří ji korneocyty kompletně vyplněné keratinem a ukotvené v lipofilní matrici. Jejich součástí jsou bílkoviny filagrin a lorikrin, které mají klíčovou roli v udržování správné struktury a integrity epidermis.

Atopická dermatitida je chronické recidivující onemocnění, na jehož vzniku se souběžně podílí dysfunkce epidermální bariéry a zánět. U části atopiků byla prokázána mutace genu pro filagrin, což vede k jeho deficitu a následně poruchám struktury stratum corneum.

Zánětlivé reakce se účastní celá řada látek včetně interleukinů IL-4, IL-13 a IL-22. Jejich upregulace dále snižuje produkci strukturálních proteinů, urychluje proliferaci i migraci keratinocytů a blokuje jejich diferenciaci. Deficit důležitých složek stratum corneum vede ke zvýšené transepidermální ztrátě vody (TEWL), rychlejšímu vysychání, hyperproliferaci keratinocytů a defektnímu deskvamačnímu procesu. Kůže je drsná, hrubá a není schopná účinně zadržovat vodu. Mezi charakteristické projevy AD patří xeróza, svědění a erytematózní léze.

Role topických vehikul

U kůže se sklonem k vysychání je nutné nejen potlačit zánět, ale především obnovit a zachovat její funkční a strukturální integritu. Pro žádoucí efekt topicky aplikovaného léčiva je nezbytné, aby se vzájemně doplňovalo několik faktorů. Roli proto hraje nejen vlastní účinná látka, ale také typ nosného vehikula, přítomnost pomocných látek, anatomická lokalita i aktuální stav kůže.

Vehikula (nosné systémy léčiv) se běžně označují jako dermatologické základy či dermatologická vehikula. Patří mezi ně například masti, krémy, roztoky, pasty nebo lotia. Z chemického hlediska jsou tvořeny směsí látek různého charakteru, které interagují s jednotlivými složkami především stratum corneum.

Úkolem vehikula je udržovat rozpustnost a stabilitu léčiva, usnadnit jeho difuzi přes stratum corneum i živé keratinocyty, udržet jej v cílovém místě dostatečně dlouhou dobu a omezit systémovou absorpci. Stále více se však ukazuje, že vehikula mají i svůj vlastní terapeutický potenciál.

K léčbě atopické dermatitidy se často používají přípravky s vehikuly na bázi lipidů a látek označovaných jako emoliencia. Mezi tzv. okluzivní emoliencia patří směsi uhlovodíků s dlouhým řetězcem, typicky vazelína (petrolatum) nebo tekutý parafin (parafinový olej).

Mechanismus účinku okluzivních emoliencií

Po jejich aplikaci se na povrchu kůže vytváří okluzivní film, který je schopen snížit TEWL až o 50 %. Voda zadržená v epidermis rehydratuje a změkčuje stratum corneum. Výsledky nedávných studií však naznačují, že okluze krémem na bázi parafínu nebo vazelíny spouští molekulární změny na úrovni exprese genů, které kódují syntézu filagrinu, lorikrinu a IL-1b, IL-6, IL-8, IL-17 a IL-22.

Pokud odhlédneme od okluzivního a hydratačního efektu, nejsou dosud objasněny všechny okolnosti, které by výše uvedené změny vysvětlovaly. Jedna z teorií předpokládá, že se v těchto ropných derivátech vyskytují − a to i přes vysoce účinný extrakční proces − stopová množství aromatických uhlovodíků. Ty pak prostřednictvím aktivace dráhy arylového receptoru zasahují do reakcí zprostředkovaných IL-17 a IL-22.

Součástí vehikul bývají i tzv. humektanty. Jsou to látky schopné v epidermis vázat a udržovat vodu. Řada používaných humektantů je fyziologickou součástí kůže, např. glycerol či urea. Jako složky topických přípravků mají schopnost zvýšit expresi filagrinu a podpořit tak integritu kožní bariéry.

Závěr

Topická vehikula primárně slouží jako nosiče léčivých látek. Obsahují směsi látek různého charakteru a mechanismu účinku. Recentní výzkumy ovšem ukazují, že některé složky, často považované za inertní, podporují obnovu narušené kožní bariéry a modulují průběh zánětlivé reakce. Vzhledem k absenci spolehlivých důkazů však není možné odpovědět na otázku, zda vehikula účinkům léčiv konkurují a snižují tak jejich předpokládaný efekt. Porozumění všem těmto interakcím a správný výběr vehikula má každopádně zásadní vliv na adherenci pacienta k léčbě i její výslednou účinnost.

(zemt)

Zdroje:
1. Barnes T. M., Mijaljica D., Townley J. P. et al. Vehicles for drug delivery and cosmetic moisturizers: review and comparison. Pharmaceutics 2021; 13 (12): 2012, doi: 10.3390/pharmaceutics13122012.
2. Danby S. G., Draelos Z. D., Gold L. F. S. et al. Vehicles for atopic dermatitis therapies: more than just a placebo. J Dermatolog Treat 2022 Mar; 33 (2): 685−698, doi: 10.1080/09546634.2020.1789050. 
3. Danby S. G., Andrew P. V., Taylor R. N. et al. Different types of emollient cream exhibit diverse physiological effects on the skin barrier in adults with atopic dermatitis. Clin Exp Dermatol 2022 Jun; 47 (6): 1154−1164, doi: 10.1111/ced.15141.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se