Dlouhodobá recidiva a komplikace spojené s elektivní operací břišní kýly

16. 9. 2017

Elektivní operace břišních kýl patří k nejčastějším chirurgickým zákrokům. K posílení břišní stěny po incizi hernie se často používají protetické síťky. Studie dánských vědců zkoumala vliv protetického materiálu na riziko recidivy hernie a dlouhodobé riziko spojené s implantací síťky.

Úvod

Jenom ve Spojených státech amerických se v roce 2012 provedlo kolem 190 tisíc operací pro břišní kýlu. Nejméně v polovině případů přitom byla použita protetická síťka, která má za cíl snížit riziko recidivy onemocnění. Nicméně až do současné doby nebyla provedena studie s dostatečně dlouhou dobou sledování a dostatečným počtem pacientů, která by ozřejmila rizika této operace a vliv na recidivu onemocnění.

Metodika studie a sledovaná populace

Celostátní kohortová studie zahrnovala všechny elektivní operace pro břišní kýlu obsažené v dánské databázi od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2010. Dánská databáze pro hernie pokrývá 80−90 % všech provedených operací pro ventrální abdominální hernie. Do studie bylo zahrnuto celkem 3242 pacientů. Primárním cílem bylo zhodnotit riziko recidivy a komplikace spojené s implantací síťky po dobu 5 let od operačního zákroku.

Celkem 1119 pacientů (34,5 %) podstoupilo otevřenou operaci s implantací síťky, 366 (11,3 %) otevřenou operaci bez implantace síťky a 1757 (54,2 %) laparoskopický zákrok s implantací síťky. Průměrný věk činil 58,5 roku, 1720 nemocných tvořily ženy a 1522 muži. Medián doby sledování po otevřené operaci s implantací síťky dosáhl 59 měsíců, po otevřené operaci bez implantace síťky 62 měsíců a po laparoskopickém zákroku 61 měsíců.

Výsledky

Riziko reoperace pro recidivu hernie bylo nižší u pacientů s otevřenou operací s implantací síťky (12,3 % [95% CI 10,4–14,3]; rozdíl rizik –4,8 % [95% CI –9,1 až –0,5]) a u pacientů s laparoskopickým zákrokem (10,6 % [95% CI 9,2–12,1]; rozdíl rizik –6,5 % [95% CI –10,6 až –2,4]) oproti pacientům s otevřenou operací bez implantace síťky (17,1 % [95% CI 13,2–20,9]).

Riziko komplikací spojených s přítomností síťky progresivně vzrůstalo po celou dobu sledování. Po 5 letech sledování činila kumulativní incidence komplikací 5,6 % pro otevřenou operaci (95% CI 4,2–6,9) a 3,7 % pro laparoskopickou operaci (95% CI 2,8–4,6). Mezi nejčastější komplikace patřila střevní obstrukce (častěji u laparoskopických operací) a chronická infekce v operační ráně (téměř výhradně u otevřené operace). Komplikace se objevily celkem u 142 pacientů po implantaci síťky a u 3 pacientů, kteří podstoupili zákrok bez implantace síťky.

Závěr

Operace břišní kýly s implantací síťky snižují riziko recidivy onemocnění v dlouhodobém horizontu, ale jejich prospěch je vyvážen vyšším rizikem pooperačních komplikací.

(holi)

Zdroj: Kokotovic D., Bisgaard T., Helgstrand F. Long-term recurrence and complications associated with elective incisional hernia repair. JAMA 2016 Oct 18; 316 (15): 1575–1582, doi: 10.1001/jama.2016.15217.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se