Doc. Peter Minárik: Oneskorenie liečby tukovej choroby pečene môže viesť k smrteľným komplikáciám

23. 4. 2024

Chronické ochorenia pečene sú čoraz väčším celosvetovým problémom. odhaduje sa, že nimi trpí 60 miliónov ľudí a 2 milióny na ne každoročne zomierajú, pritom 90 % prípadov sa dá predísť zmenou životného štýlu. Znížiť riziká a následky týchto ochorení sa preto snažia aj rôzne medzinárodné iniciatívy, ako napríklad Svetový deň pečene (19. apríl). V rozhovore s doc. MUDr. Petrom Minárikom, Ph.D., MSc., zo Slovenskej obezitologickej asociácie a Slovenskej spoločnosti pre výživu a prevenciu sa zameriavame najmä na alarmujúci výskyt steatózy pečene a možnosti jej ovplyvnenia.

    

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

   

Moderná medicína dosiahla revolučný pokrok vo farmakoterapii ochorení pečene. Môžeme spomenúť liečbu hepatitídy C alebo biologickú liečbu nádorových ochorení pečene. Napriek tomu však bojuje so stavmi, ako je NASH alebo NAFLD. Čo spôsobuje nealkoholovú steatózu pečene a môžeme jej účinne predchádzať?

Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) je najčastejším chronickým ochorením pečene. Ide o komplexné multifaktoriálne ochorenie zahŕňajúce genetické, metabolické a environmentálne faktory. Asociuje sa s metabolickým syndrómom, obezitou a diabetes mellitus 2. typu, ktorých hlavným patofyziologickým mechanizmom je inzulínová rezistencia.

O NAFLD ide vtedy, ak sa pri absencii známych príčin steatózy (tukovatenia) pečene, akými sú významná konzumácia alkoholu, vírusové hepatitídy, hereditárne ochorenia pečene alebo dlhodobé užívanie liekov podporujúcich ukladanie tukov do pečene, potvrdí steatóza pečene zobrazovacou vyšetrovacou metódou (prevažne ultrasonografickým vyšetrením) alebo ak sa histologickým vyšetrením potvrdí steatóza u viac než 5 % pečeňových buniek.

Okrem hromadenia tuku v pečeni vznikajú tuky aj de novo lipogenézou. Pridružený oxidatívny stres a mitochondriálna dysfunkcia vyústia do zápalového štádia – nealkoholovej steatohepatitídy (NASH).

Kedy treba myslieť na NAFLD a prečo začať s intervenciou?

Postihnutie tretiny dospelej populácie tukovou chorobou predstavuje veľké zdravotné riziko. Zodpovedá za najčastejšiu príčinu zvýšených pečeňových testov. V skupine „rizikových“ pacientov s vysokým kardiometabolickým rizikom je výskyt NAFLD výrazne vyšší. Výskyt NAFLD u pacientov s obezitou dosahuje okolo 90 %, porovnateľne častá je spojitosť s cukrovkou 2. typu, keď sa prevalencia odhaduje na viac ako 70 %. Napriek tomu je toto ochorenie prehliadané a neprávom podceňované. Pre bezpríznakový a tichý priebeh zostáva NAFLD často nediagnostikovaná.

Liečba sa v súčasnosti zameriava predovšetkým na riešenie jednotlivých zložiek metabolického syndrómu. Medzi základné univerzálne prístupy patria diéta a telesná aktivita. Sľubný účinok vykazuje aj použitie viacerých farmakologických prípravkov. Práve v populácii rizikových pacientov je dôležité určiť správnu diagnózu a štádium poškodenia pečene, a to predovšetkým štádium fibrózy, ktoré má kľúčový vplyv na vznik komplikácií. Prehliadnutie pečeňového postihnutia u ľudí s obezitou či diabetom, práve tam, kde majú kardiovaskulárne komplikácie prioritu, môže znamenať prehliadnutie pečeňovej cirhózy či nádorov pečene. Následné oneskorenie liečby môže viesť k závažným a často smrteľným komplikáciám.

Rutinnými vyšetreniami v praxi sú krvné testy pečene. Ktoré hodnoty si vyžadujú pozornosť z hľadiska jej možného poškodenia?

Z biochemických parametrov je to najmä aspartátaminotransferáza (AST) a alanínaminotransferáza (ALT). Na detekciu pečeňovej steatózy je najpoužívanejšou diagnostickou metódou prvej línie ultrasonografia.

Je správne, aby si ľudia sami predpisovali lieky a doplnky, ktoré zlepšujú funkciu pečene – napríklad extrakt z pestreca mariánskeho, esenciálne fosfolipidy alebo vitamínové komplexy?

Podľa môjho názoru to správne NIE JE. Samoliečba takého dôležitého a nenahraditeľného orgánu, akým je pečeň, nie je oprávnená. Ochorenia pečene vrátane tukovej choroby diagnostikujú lekári – a tí majú toto ochorenie aj liečiť. Spravidla to býva tímová liečba, ktorej členmi bývajú všeobecný ošetrujúci lekár, hepatológ, gastroenterológ a internista. Navyše pacienti by sa mali naučiť rozlišovať lieky od výživových doplnkov (veľmi často ich nedokážu odlíšiť, lebo rozdielom nerozumejú). Účelom liekov je liečiť chorých, kým výživové doplnky sa zaraďujú skôr medzi potraviny a ich účelom je doplniť príjem niektorých živín.

Silymarín je komplex bioflavonoidov, ktorý sa získava z rastliny známej pod názvom pestrec mariánsky alebo Silybum marianum, a má antioxidačné účinky. V lekárňach sa dá kúpiť vo forme výživových doplnkov a takisto aj v podobe liekov. Esenciálne fosfolipidy (EPL) sú skupinou prirodzene sa vyskytujúcich zlúčenín nachádzajúcich sa v bunkových membránach. Sú rozhodujúce pre udržanie bunkovej štruktúry a funkcie. Pre liečebné účely sa tieto fosfolipidy získavajú zo sójových bôbov a obsahujú vysoké percento fosfatidylcholínu. Ten je nevyhnutný pre terapeutické účinky. EPL sú väčšinou v lekárňach dostupné ako voľnopredajné lieky a sú určené na podpornú liečbu pečeňových chorôb vrátane nealkoholovej i alkoholovej tukovej choroby pečene. Pred ich užívaním sa o indikácii, kontraindikáciách, dávkovaní, dĺžke liečby, ako aj o potenciálnych interakciách s inými liekmi treba vždy poradiť s ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom.

Pečeň má veľkú schopnosť regenerácie. Ako ju podporiť, keď je už v štádiu fibrózy alebo cirhózy? Je možné okrem kauzálnych postupov použiť aj niektoré tradičné lieky?

Okrem kauzálnej liečby je pri pečeňových chorobách rôznej povahy a etiológie vždy indikovaná aj komplexná podporná liečba, ktorej súčasťou býva pravidelne diétna liečba a použitie hepatoprotektívnych liekov. Do tejto skupiny patria aj látky s antioxidačnými účinkami vrátane esenciálnych fosfolipidov, silymarínu, vitamínu E a ďalších látok. Ako príklad uvedieme možnosti použitia esenciálnych fosfolipidov. Pri liečbe porúch pečeňových funkcií, ktoré sú dôsledkom defektov bunkových membrán hepatocytov, a pri chorobách pečene sa často používajú aj esenciálne fosfolipidy pripravené zo sóje.

Význam EPL pri liečbe tukovej choroby pečene bol predmetom mnohých výskumov, analýz a diskusií. EPL majú podrobne preskúmaný spôsob účinku a ich terapeutická účinnosť je dobre zdokumentovaná. EPL sa vyznačujú absenciou toxicity, vďaka čomu možno pri nich konštatovať dobrý pomer klinickej účinnosti a bezpečnosti. Majú priaznivý vplyv na viaceré bunkové funkcie, ktoré sú závislé od membrány pečeňových buniek. Vďaka svojim pozitívnym účinkom na zloženie a funkcie membrány hepatocytov sa potvrdilo, že urýchľujú zlepšenie a normalizáciu subjektívnych zdravotných ťažkostí pacientov s NAFLD. Výskum a analýzy výsledkov dostupných prác naznačujú aj zlepšenie patologických, klinických, biochemických zobrazovacích i histologických nálezov pri tukovej chorobe pečene. Autori na základe metaanalýzy farmakologických i klinických výsledkov dostupných štúdií o účinkoch EPL konštatujú, že EPL sú účinným prostriedkom pri liečbe tukovej choroby pečene a ich podávanie pri komplexnej liečbe NAFLD možno preto pokladať za opodstatnené.

Ako veľmi ovplyvňuje činnosť pečene náš duševný stav? Inými slovami, ak sa cítime dobre, bude sa dobre cítiť aj naša pečeň?

Určite áno! Spojenie medzi duševnou pohodou a fyzickým zdravím, vrátane zdravej pečene, je témou mnohých vedeckých výskumov a pokladá sa za vedecky potvrdený. Stres, úzkosť a ďalšie faktory duševného zdravia môžu negatívne ovplyvniť zdravie pečene, a to nepriamo prostredníctvom podpory nevhodného správania jedinca, najmä v podobe zlého stravovania, nedostatočnej fyzickej aktivity alebo zneužívania návykových látok. Okrem toho môže chronický stres viesť k zápalu a oxidačnému stresu, ktorý môže ovplyvniť funkciu pečene.

  

MUDr. Andrea Skálová
redakcia MeDitorial

   

Skrátené informácie o produkte nájdete tu:

Essentiale SPC
Essentiale forte SPC

   

MAT-CZ-2400387 − 1.0 − 04/2024Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se