Doporučení EU pro složení vakcín proti chřipce v sezóně 2024/2025

17. 4. 2024

Evropská léková agentura (EMA) vydala na konci března doporučení pro výrobce vakcín týkající se obsažených kmenů chřipkového viru pro prevenci sezónní chřipky od podzimu 2024. Za pozitivní následek opatření zavedených v souvislosti s onemocněním COVID-19 lze považovat vymizení výskytu jednoho z kmenů chřipky typu B.

EMA každoročně vydává doporučení pro státy Evropské unie pro složení vakcín proti sezónní chřipce. Tato doporučení vycházejí z pozorování a monitorovací aktivity prevalence a charakteristiky různých chřipkových virů Světové zdravotnické organizace (WHO) pro severní polokouli. Na základě těchto údajů vydala expertní pracovní skupina (ETF − Emergency Task Force) Evropské lékové agentury prohlášení, ve kterých doporučuje přechod z kvadrivalentních na trivalentní vakcíny bez obsahu B/Yamagata komponenty.

Ústup výskytu viru chřipky typu B kmene Yamagata 

V současné době je většina schválených vakcín proti chřipce kvadrivalentní tak, aby chránily proti 4 hlavním kmenům chřipky odpovědným za sezónní chřipku: A(H1N1)pdm09, A(H3N2), B/Victoria a B/Yamagata. 

Poslední zmíněný kmen viru chřipky B však nebyl v oběhu detekován od března 2020, což je částečně přisuzováno opatřením v oblasti veřejného zdraví zavedeným k omezení šíření infekce COVID-19 během pandemie. Viry chřipky typu B jsou každoročně zodpovědné za čtvrtinu chřipkových infekcí. Vzhledem k tomu, že kmen viru B/Yamagata již nepředstavuje hrozbu pro veřejné zdraví, je možné upustit od jeho zařazení do formulace vakcín proti chřipce. 

   

Obr  Globální cirkulace viru chřipky typu B (10/2018 až 1/2024) 

      

ETF doporučuje vyjmutí tohoto kmene ze všech atenuovaných vakcín od podzimu letošního roku. Přechod na trivalentní složení by měl být dokončen včas pro chřipkovou sezónu 2025/2026.

Doporučení pracovní skupiny pro chřipku

Výrobci živých atenuovaných vakcín nebo trivalentních vakcín připravených technologií na bázi vajec by měli zahrnout následující typy a subtypy kmenů: 

  • A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09
  • A/Thailand/8/2022 (H3N2)
  • B/Austria/1359417/2021 (linie B/Victoria)

Výrobci buněčných trivalentních vakcín by měli zahrnout následující typy a subtypy kmenů: 

  • A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09
  • A/Massachusetts/18/2022 (H3N2)
  • B/Austria/1359417/2021 (linie B/Victoria)

Výrobci inaktivovaných vakcín mohou pro následující sezónu zvážit výrobu kvadrivalentní vakcíny obsahující 2 kmeny viru chřipky B. V takovém případě lze zahrnout také kmen B/Phuket/3073/2013 (linie B/Yamagata).

Závěr

Doporučení pro chřipkovou sezónu 2024/2025 schválil výbor pro humánní léčiva (CHMP) Evropské lékové agentury na svém zasedání v březnu tohoto roku. Chřipkové viry se kontinuálně vyvíjejí a mění. Pravidelné nahrazování virových kmenů obsažených ve vakcínách proti chřipce je proto nezbytné pro udržení účinnosti vakcín. EMA doporučuje, aby držitelé rozhodnutí o registraci předložili žádosti o změnu složení centrálně registrovaných vakcín proti sezónní chřipce do 17. června 2024.

(lexi)

Zdroje: 
1. EU recommendations for 2024/2025 seasonal flu vaccine composition. European Medicines Agency, 2024 Mar 26. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/news/eu-recommendations-2024-2025-seasonal-flu-vaccine-composition
2. WHO information meeting, influenza virus vaccine composition for 2024−2025 Northern Hemisphere. World Health Organization, 2024 Feb 23. Dostupné na: www.youtube.com/watch?v=nn1k6LgHF9MPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se