FDA varuje před selfmonitoringem cukru pomocí chytrých hodinek. Jak je to v Česku?

12. 4. 2024

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) vydal 21. února varování určené diabetikům, kteří si měří glykémii (anebo o tom uvažují) pomocí chytrých hodinek či prstenů. Upozornění pochopitelně směřovalo i na ošetřující lékaře, kteří se s touto metodou neinvazivního měření mohou u svých pacientů setkávat. Námi oslovení čeští diabetologové v této souvislosti zatím přišli do kontaktu jen s jednotlivci. Přesto je řada z nich přesvědčena, že je nutné o tématu s diabetiky preventivně hovořit a s těmi z nich, kteří se rozhodnou je využívat, aktivně pracovat.

FDA podle svého prohlášení dosud neautorizoval žádné chytré hodinky či prsteny k neinvazivnímu měření glykémie. Přesto je k tomuto účelu řada amerických diabetiků používá. Představitelé úřadu varují, že tato metoda měření může být velmi nepřesná a vést k chybám v managementu diabetu, což může následně vést k užití špatné dávky inzulinu či jiné medikace, a tím pádem být spojeno s riziky hypoglykémie.

FDA proto apeluje na diabetiky, aby tato zařízení k neinvazivnímu měření glykémie nepoužívali, a na jejich ošetřující lékaře, aby jim zdůraznili význam přesnosti měření glykémie. Varování je pojato obecně, za problematické nebyly neoznačeny určité produkty ani jejich značka. Netýká se také zařízení využívajících metody kontinuálního monitorování glykémie (CGM), a to jednoduše proto, že se jedná o invazivní metodu – data o koncentraci glukózy jsou obstarávána pomocí speciálního senzoru umístěného v podkoží.

Neinvazivní metody jsou levné a zbaví pacienta vpichů

V souvislosti s touto kauzou jsme se zeptali některých českých diabetologů, jaké mají s touto metodou měření glykémie zkušenosti a jak o ní případně komunikují se svými pacienty. Zajímalo nás také, zda je podle nich třeba téma s diabetiky preventivně otevírat:

Pacienta, který používá chytré hodinky asijské provenience s touto funkcí, má ve své péči MUDr. Barbora Doležalová z Chrudimi. V měření glykémie se ale na ně naštěstí nespoléhá, byl mu implantován senzor. Zároveň má však unikátní možnost posoudit přesnost metody měření. „Trendy hodnot víceméně souhlasily, absolutní hodnoty nebyly nepřesné. Pro pacientovu orientaci ohledně dávek krátkodobého inzulinu to stačí, protože má diabetes 2. typu a dávku upravuje o plus minus 2 jednotky, hypoglykémie nemívá,“ uvádí lékařka. Metodu by rozhodně nedoporučila diabetikům 1. typu. Technologickým nadšencům pak navrhuje v případě úpravy dávky inzulinu přeměření klasickým glukometrem.

Metoda neinvazivního měření se šíří především s ohledem na její cenovou dostupnost. Cena (některých) chytrých hodinek s touto funkcí odpovídá ceně měření pomocí senzoru po dobu 4 týdnů, což je relevantní zejména v případě, kdy diabetici nebudou mít možnost úhrady senzoru z veřejného zdravotního pojištění. Metoda může být pro pacienty atraktivní také proto, že se vyhnou pravidelným vpichům do prstu.

Podle prof. MUDr. Alexandry Jirkovské, CSc., z Centra diabetologie IKEM bylo neinvazivní monitorování glykémie pomocí chytrých hodinek v minulosti zatíženo „poměrně velkou“ chybovostí, například při běžném pocení. Většina oslovených diabetologů očekávala, že se o tématu dozví více v rámci World Congress of Diabetes Technology & Therapeutics.

Probírat téma s diabetiky preventivně? Co diabetolog, to jiný názor

Za Českou diabetologickou společnost ČLS JEP (ČDS) se k tématu vyjádřil její předseda prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., ze 3. interní kliniky − kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze: „ČDS podporuje používání certifikovaných zdravotnických prostředků podle platné legislativy a zároveň se snaží respektovat preference pacientů. Používání zařízení ke stanovení hodnoty glukózy, která nejsou dostatečně přesná, nemůžeme pacientům s diabetem doporučit, navíc v době, kdy se stále více rozšiřuje používání a dostupnost přesných glukózových senzorů pro kontinuální monitoraci glukózy. Je správné laickou veřejnost poučit, že používat nepřesné hodnoty krevního cukru k hodnocení úspěšnosti léčby diabetu může být zavádějící a k rozhodování o léčbě dokonce nebezpečné.

Opačný názor na preventivní informování pacientů má ovšem přednosta Centra diabetologie IKEM prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., který se s tímto fenoménem u svých pacientů zatím nesetkal, proto se domnívá, že dokud chytré hodinky s touto funkcí nebudou u nás dostupné, s pacienty téma není nutné probírat.

MUDr. Doležalová je přesvědčena, že vývoj segmentu měřicích přístrojů je do budoucna důležité sledovat, protože nabídka podobných technologických novinek se k našim pacientům dříve nebo později dostane. „Jsem toho názoru, že iniciativě pacientů nemáme klást překážky, máme ji konstruktivně využívat. I příště bych proto navrhla korelaci hodnot z hodinek s hodnotami z jednoho nebo dvou senzorů a upozornila bych na eventuální odchylky a nutnost korelace s občasným měřením glukometrem. Definitivní soud nad konkrétním přístrojem bych vynesla podle vývoje hodnot koncentrace glykovaného hemoglobinu,“ uzavírá.

(pok)

Zdroj: Do not use smartwatches or smart rings to measure blood glucose levels: FDA Safety Communication. FDA, 2024 Feb 21. Dostupné na: www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/do-not-use-smartwatches-or-smart-rings-measure-blood-glucose-levels-fda-safety-communicationPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se