Fyzická inaktivita zabíjí více než obezita

25. 8. 2015

I mírná fyzická aktivita významně snižuje nezávisle na přítomnosti nadváhy/obezity mortalitu. Tyto výsledky přinesla velká evropská studie European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition Study (EPIC).

Tato studie hodnotila, zda celková a abdominální obezita ovlivňuje souvislost mezi celkovou mortalitou a fyzickou inaktivitou. Jednalo se o prospektivní kohortovou studii, která zahrnovala 334 161 evropských mužů a žen. Průměrná délka sledování byla 12,4 roku, což znamená 4 154 915 pacientoroků.

Výška, tělesná hmotnost a obvod pasu účastníků byly měřeny v ordinaci lékaře. Fyzická aktivita byla hodnocena podle validovaného nástroje vyplňovaného samotným pacientem. K určení vztahu mezi fyzickou inaktivitou, body mass indexem (BMI) a obvodem pasu a mortalitou byl použit Coxův model proporce rizik s úpravou na pohlaví, vzdělání, kouření a konzumaci alkoholu.

Největší pokles rizika mortality byl pozorován mezi dvěma skupinami s nejnižší fyzickou aktivitou. Celková mortalita osob s mírnou fyzickou aktivitou byla o 16–30 % nižší než u zcela fyzicky neaktivních jedinců, a to nezávisle na BMI a obvodu pasu. Absence obezity (BMI < 30 kg/m2) snížila celkovou mortalitu o 3,66 %. Nadměrný obvod pasu měl na mortalitu podobný vliv jako fyzická inaktivita.

Tyto výsledky naznačují, že zvýšené riziko mortality dané nadbytkem tukové tkáně lze bez ohledu na dosažený pokles tělesné hmotnosti snížit fyzickou aktivitou. Obézním pacientům je proto třeba doporučovat jakoukoliv, i mírnou fyzickou aktivitu.

(zza)

Zdroj: Ekelund U., Ward H. A., Norat T., et al. Physical activity and all-cause mortality across levels of overall and abdominal adiposity in European men and women: the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition Study (EPIC). Am J Clin Nutr. 2015 Mar; 101 (3): 613–621.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se