Generika a originální přípravky očima pacientů

19. 7. 2017

Názor pacienta na generické léčivé přípravky je klíčovým bodem v procesu generické substituce, která nese značný potenciál ke snižování nákladů na zdravotní péči. Zkušenosti a preference Poláků zjišťoval průzkum, jehož závěry jsou aplikovatelné také na české prostředí.

Úvod

Generická substituce byla uzákoněna v různých částech světa jako prostředek pro podporu užívání léčivých přípravků s nižší cenou. Vždy však záleží na ochotě pacienta generika užívat, a jak se již dříve ukázalo, nemocní mohou vnímat kvalitu originálních přípravků jako vyšší. Preference pacienta se formuje na základě jeho informovanosti, vlastní či sdělené zkušenosti a také podle názorů jeho lékaře či lékárníka.

V Polsku, podobně jako v České republice, je v případě předepsání léčivého přípravku hrazeného ze zdravotního pojištění lékárník povinen nabídnout levnější generický přípravek, pokud lékař nebo pacient nevyjádří s touto záměnou nesouhlas. Vzhledem k relativní blízkosti polské a české společnosti je do jisté míry možné závěry prezentovaného průzkumu považovat za relevantní i pro české prostředí.

Průzkum veřejného mínění

K provedení průzkumu byl náhodně vybrán reprezentativní vzorek 1 000 osob z oficiálního polského registru obyvatel. Demografické a socioekonomické ukazatele a dále názory, zkušenosti a preference v oblasti generické substituce byly zjišťovány v červnu 2013 pomocí dotazníku vyplňovaného při osobním rozhovoru. Termín „generická substituce“ byl každému účastníkovi předem vysvětlen.

Preference generik

Z hlediska preferencí vyjádřilo 25 % dotazovaných častější volbu originálních přípravků, 23 % bylo bez specifické preference a 52 % častěji volí generika. Významně vyšší příklon ke generikům byl zaznamenán ve skupinách s předchozí zkušeností s levnějšími generickými přípravky, u osob se středním a nižším vzděláním a nízkým příjmem. Naopak nebyla zjištěna závislost preference generik na věku a pohlaví respondentů, jejich fázi života, velikosti domácnosti a místě bydliště (město/venkov).

Formování názoru na generické léčivé přípravky

Názory pacientů na generika byly nejvíce ovlivňovány názorem lékaře a dále také lékárníka. Respondenti uváděli, že vnímají pozitivní náhled na generika, a to jak od odborníků, tak v rodinách, mezi přáteli a ve sdělovacích prostředcích.

Vnímání účinnosti generik

Osoby, které se setkaly s generickou substitucí, nejčastěji uvedly, že nevnímaly žádný rozdíl v účinku obou přípravků (72 % respondentů). 21 % pacientů zaznamenalo nižší účinnost nebo zvýšení nežádoucích účinků. Naopak 7 % osob uvedlo, že účinnost generického přípravku pociťovali jako vyšší. Většina respondentů, kteří využili generické substituce, hodnotila kvalitu generik jako dobrou nebo velmi dobrou.

Závěr

Studie potvrdila, že polští pacienti dají ve věci volby léčivých přípravků především na názor lékařů. Empiricky je možné zhodnotit, že se v tomto aspektu neliší od českých pacientů. Dobrou zprávou je ovšem také důvěra v názor lékárníků. Autoři proto zdůrazňují právě roli lékárníků v generické substituci a nutnost jejich podpory. Pacienti v lékárně by měli být vždy informováni o možnosti volby.

(jam)

Zdroj: Drozdowska A., Hermanowski T. Exploring the opinions and experiences of patients with generic substitution: a representative study of Polish society. Int J Clin Pharm 2015; 37 (1): 68‒75, doi: 10.1007/s11096-014-0041-8.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se