Kdy je nejvýhodnější podstoupit vakcinaci proti HPV?

30. 8. 2021

Cílem níže prezentované práce bylo zhodnotit dostupná data o očkování proti lidskému papillomaviru (HPV) a jeho schopnosti zabránit rozvoji karcinomu děložního čípku.

HPV a karcinom děložního čípku − prokázaná spojitost

Karcinom děložního čípku je celosvětově čtvrtá nejčastější forma onkologického onemocnění u žen, navíc často postihuje mladé ženy. Screening prekancerózních stadií (CIN − cervikálních intraepitelových neoplazií) pomohl významně snížit jeho výskyt, nicméně pokud dojde k jeho rozvoji, pak léčba není bez následků – konizace děložního čípku může ovlivnit budoucí těhotenství a zvýšit riziko pozdního potratu a předčasného porodu. 

Etiologie této choroby je velmi dobře popsána – za 70 % případů karcinomu děložního hrdla jsou zodpovědné vysoce rizikové sérotypy HPV 16 a 18. Téměř všechny ženy jsou během života vystaveny HPV a většina je díky svému imunitnímu systému odstraní z těla během 6−18 měsíců. Zlomek žen se však viru nezbaví a právě u nich je poté zvýšení riziko vzniku prekanceróz a později karcinomu. 

Účinnost očkování proti HPV ve studiích  

Vakcína je navržena proti kombinaci viru podobných částic (VLPs – virus-like particles) 4 sérotypů HPV, konkrétně 16, 18, 6 a 11. Novější vakcíny cílí až na 9 různých sérotypů. Rozvoj zhoubného nádoru děložního hrdla trvá několik let od nakažení HPV, a proto se jako střednědobý ukazatel účinnosti očkování používá míra rozvoje prekancerózní stadií (high-grade CIN).  

Recentně publikovaný přehledový článek informuje o výsledcích 26 randomizovaných studií, v nichž bylo sledováno celkem 73 428 žen a dospívajících dívek. U žen dosud neinfikovaných HPV 16/18 (HPV 16/18-naivních dle provedených testů) vakcinace snížila výskyt high-grade prekancerózních stadií ze 113/10 000 na 6/10 000. V klinické praxi je ovšem velmi nepravděpodobné, že se bude testovat před případnou vakcinací, zda žena již byla vystavena HPV. V neselektované skupině žen ve věkové skupině 15–26 let vakcinace snížila výskyt high-grade prekanceróz způsobených specificky HPV 16/18 ze 341/10 000 na 157/10 000 a u ostatních z 559/10 000 na 391/10 000. 

Ve věkové skupině žen starších 24 let, pravděpodobně již vystavených infekci HPV, vakcinace podobné výhody nepřináší. Riziko rozvoje high-grade prekancerózních stadií je stejné u očkovaných i neočkovaných žen. Výskyt prekanceróz způsobených specificky HPV 16/18 však byl mírně nižší u těch, které podstoupily vakcinaci. 

Závěr

Získaná data potvrzují, že vakcinace proti HPV poskytuje nejefektivnější ochranu dospívajícím dívkám, které ještě nebyly vystaveny infekci HPV. 

(eko)

Zdroj: Morrison J., Lasserson T. HPV vaccination: balancing facts. Cochrane Database Syst Rev 2018; 6: ED000126, doi: 10.1002/14651858.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se