Mají kanabinoidy negativní vliv na mentální zdraví? Výsledky studie na dvojčatech

24. 10. 2017

Retrospektivní studie recentně publikovaná v časopisu Lancet Psychiatry se snaží odpovědět na otázku, zda má marihuana opravdu negativní vliv na mentální zdraví jejích uživatelů. Výzkumníci zjistili, že u monozygotních dvojčat se velká depresivní porucha a suicidální sklony vyskytují více než 100× častěji u uživatelů marihuany ve srovnání s identickým dvojčetem, jež nikdy kanabinoidy neužívalo nebo užívalo méně často.

Studium zejména monozygotních dvojčat je cenné, protože ukazuje, do jaké míry jsou sebevražedné myšlenky a tendence užívat kanabinoidy ovlivněné dědičností. Monozygotní dvojčata ovšem sdílejí nejenom genetickou informaci, ale typicky také vliv rodiny, zejména v časném věku.

Metodika studie

Autoři provedli logistickou regresní analýzu u dvojčat stejného pohlaví – data byla získána z Australského registru dvojčat, a to ze tří studií z období 1992−1993, dále 1996−2000 a 2005−2009. Analýza pak pracovala také s dalšími faktory, jakými jsou časné užívání alkoholu a kouření, časné dysforické či anhedonické změny nálad, poruchy chování nebo sexuální zneužívání v dětství.

Do analýzy bylo zahrnuto 13 986 dvojčat, z nichž 6 181 bylo monozygotních a 7 805 dizygotních. Používání kanabinoidů přiznalo 30,4−69 % dvojčat v různých obdobích. Průměrný věk prvního požití kanabinoidu se pohyboval mezi 17,9 a 21,1 roku. Časté používání marihuany, tj. více než 100×, bylo uvedeno u 15,9−21,9 % dvojčat.

Sebevražedné myšlenky a depresivní porucha

Prevalence sebevražedných myšlenek dosáhla 24,9−26,3 %. Velká depresivní porucha se vyskytla u 20,3−28,3 %. Monozygotní dvojčata, jež užívala marihuanu často, se pravděpodobněji potýkala se sebevražednými myšlenkami či depresí oproti svým identickým dvojčatům, jež užívala marihuanu méně často. Pokud šlo o časné užívání marihuany, analýza podporuje možné spojení se sebevražednými myšlenkami.

Diskuse a závěr

Autoři konstatují, že zvýšená pravděpodobnost výskytu depresí a sebevražedných tendencí u jedinců užívajících marihuanu nemůže být na základě srovnávání monozygotických dvojčat jednoduše spojena pouze s predisponujícími faktory. Toto zjištění je velmi důležité. Časté užívání kanabinoidů, navíc zahájené časně v životě člověka, má potenciál ovlivnit mentální zdraví. Nicméně nejspíš se jedná o riziko multifaktoriální, zahrnující genetické, neurobiologické a environmentální vlivy. I tak by výsledná zjištění z citované práce měla být dále studována, protože následné výzkumy mohou přinést více informací a potenciálně ovlivnit postavení kanabinoidů ve společnosti, zdravotní politiku, legislativu a další aspekty. Diskutován je rovněž význam působení praktických lékařů v této problematice.

(eza)

Zdroje:
1. Agrawal A., Nelson E. C., Bucholz K. K. et al. Major depressive disorder, suicidal thoughts and behaviours, and cannabis involvement in discordant twins: a retrospective cohort study. Lancet Psychiatry 2017; 4 (9): 706−714, doi: 10.1016/S2215-0366(17)30280-8.
2. Yasgur B. S. Heavy cannabis use associated with depression, suicidality. Medscape News & Perspective > Psychiatry 2017 Jul 31. Dostupné na: www.medscape.com/viewarticle/883614Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se