Mohou inhibitory protonové pumpy způsobovat demenci?

2. 6. 2016

Začínají se objevovat informace, že inhibitory protonové pumpy (PPI) mohou být spojeny s vyšším rizikem rozvoje demence. Vzhledem k širokému použití PPI jistě stojí za to, podívat se, na jakých faktech tyto informace stojí.

Dostupné studie

V současnosti výrazně stoupá prevalence demence, a to v celosvětovém měřítku. Odhaduje se, že demencí trpí přibližně 35 milionů pacientů na celém světě. Do roku 2040 se navíc očekává 2,5násobný nárůst počtu pacientů. I proto se ještě intenzivněji než dříve hledají možné příčiny tohoto onemocnění. V roce byly 2015 zveřejněny výsledky follow-up fáze menší kohortové studie uvádějící poměr rizika (HR) 1,4 pro užívání PPI a rozvoj demence. Následovala již rozsáhlejší studie s celkem 200 tisíci pacienty, přičemž u 29 tisíc z nich se během následného 11letého sledování rozvinula blíže nespecifikovaná demence. Pouze u 2,7 % pacientů však byla diagnostikována přímo Alzheimerova nemoc.

Princip vztahu PPI a demence

Existuje hypotéza, která naznačuje, že PPI mohou ovlivnit vznik beta-amyloidových plaků v centrální nervové soustavě. Je známo, že právě tyto plaky jsou charakteristickým znakem Alzheimerovy nemoci. Na myším modelu bylo prokázáno, že PPI ovlivňují beta- a gama-sekretázy, což jsou enzymy zodpovědné za ukládání beta-amyloidových plaků.

Interpretace dostupných dat

Zatím je ještě předčasné dávat PPI do přímé souvislosti se vznikem demencí, na to je zapotřebí detailnějšího výzkumu. K dosud publikovaným studiím lze mít navíc řadu výhrad včetně zařazovacích kritérií a ne zcela dokonalého odstranění možných jiných zkreslujících faktorů, jež mohly rozvoj demence ovlivnit. Výše zmíněná rozsáhlá klinická studie např. vůbec nezahrnula do analýzy rizikové faktory pro vznik demence jako pozitivní rodinnou anamnézu, alkoholismus nebo hypertenzi.

Nicméně i tak by nás toto varování mělo vést k hlubšímu zamyšlení u každého pacienta, jemuž jsou předepsány PPI, zda je skutečně potřebuje a jak dlouho by léčba měla trvat. PPI mají jistě své místo zejména v léčbě závažných refluxních onemocnění GIT a jako prevence při nutnosti chronického užívání nesteroidních antiflogistik (NSAIDs). Neměly by však nahrazovat nefarmakologická opatření ani zcela zastiňovat jiné farmakologické a terapeutické prostředky.

(bak)

Zdroj: Johnson D. A. Proton pump inhibitors and dementia: cause for concern? Medscape Gastroenterology 2016 Feb 26.
Dostupné na: http://www.medscape.com/viewarticle/859438Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se