Může suplementace tyreoidních hormonů snižovat riziko kognitivních poruch?

26. 10. 2022

Níže prezentovaný recentní systematický přehled literatury, který publikovali autoři z Kalifornského institutu behaviorálních neurověd a psychologie (CIBNP) se mimo jiné zaměřil na potenciální asociace mezi hypotyreózou a demencí a dále na vliv souvisejících terapeutických intervencí z hlediska zlepšení kognitivních funkcí.

Možné souvislosti hypotyreózy a demence

Hypotyreóza je běžným patologickým stavem, při kterém dochází k nedostatečné produkci tyreoidních hormonů. Podle dat například v USA postihuje 21 % žen a 16 % mužů starších 74 let. Tato nedostatečnost následně negativně ovlivňuje fyziologické, metabolické a kognitivní funkce.

Koncentraci tyreoidních hormonů v mozku odráží periferní hladina thyroxinu (T4). Při zjevné hypotyreóze jsou tyreoidní hormony pod referenční mezí, se zvýšenou hodnotou tyreotropního hormonu (TSH). U subklinické hypotyreózy je stav tyreoidních hormonů biochemicky detekován v normálních mezích se zvýšenou hladinou TSH. I minimální změny v koncentrací trijodthyroninu (T3) a T4 v mozku přitom mohou ovlivnit chování. Tyreoidní hormony mají v hippokampu velké množství receptorů, a hrají proto důležitou roli v neurogenezi, buněčné proliferaci a diferenciaci granulárních buněk.    

Demence je progresivní zhoršování kognitivních funkcí, které znesnadňuje vykonávání každodenních aktivit. Obvykle se vyskytuje u starší populace nad 70 let, v USA její prevalence dosahuje 10 %. Nejčastějšími projevy demence jsou neurokognitivní změny (problémy s pamětí a pozorností) a deprese. 

Hodnocené studie

K nalezení relevantních publikací byla použita klíčová slova hypotyreóza, levothyroxin a demence v dostupných databázích. Bylo nalezeno celkem 319 publikací. Po revizi kritérií pro zařazení/vyloučení a hodnocení kvality prací autoři zahrnuli do analýzy 6 studií (případů a kontrol, longitudinální, průřezové, randomizované kontrolované), jež byly publikovány mezi lety 2011 a 2021 a bylo v nich sledováno celkem 976 pacientů. 

Výsledná zjištění

Zlepšení alespoň jedné domény kognitivních funkcí bylo nalezeno v 5 zařazených studiích. Tyto studie nabízejí jako vysvětlení zlepšení paměti po léčbě levothyroxinem, obnovení hladin TSH, T4 a koncentrace kyseliny gamma-aminomáselné (GABA). V 1 studii (n = 737) nebylo pozorováno statisticky významné zlepšení. 

Doporučení pro praxi

Autoři dále doporučují provádět testy kognitivních funkcí u pacientů s abnormální funkcí štítné žlázy a nasadit substituční léčbu nezávisle na symptomech.   

(eko)

Zdroj: Uma D., Rabbani R., Lee J. H. et al. Does hormone supplementation with levothyroxine improve hypothyroid impaired cognitive dysfunction? Cureus 2021 Sep 11; 13 (9): e17885, doi: 10.7759/cureus.17885.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se