Náplasti s lidokainem pro léčbu neuropatické bolesti u dětí a dospívajících

28. 2. 2022

Terapeutické náplasti s 5% lidokainem jsou indikované k symptomatickému zmírnění neuropatické bolesti u dospělých pacientů. Studie, kterou provedli odborníci na léčbu bolesti u dětí ve Velké Británii, hodnotila účinnost a bezpečnost těchto náplastí u pediatrické populace s lokalizovanou neuropatickou bolestí.

Neuropatická bolest u dětí

Neuropatická bolest se u dětí objevuje jako důsledek traumatu, infekce, operace nebo např. onkologického onemocnění. Často velmi negativně ovlivňuje kvalitu života a nedostatečně reaguje na standardní analgetickou léčbu. Z toho důvodu se podávají adjuvantní analgetika (antidepresiva, antiepileptika), která však s sebou nesou komplikace v podobě nepříjemných nežádoucích účinků. Poslední přehledové práce nenalezly žádné důkazy na podporu jejich podávání u chronické nenádorové bolesti v pediatrické populaci.

Lidokain je lokální anestetikum, které inhibicí sodíkových kanálů a stabilizací neuronových membrán reverzibilně blokuje vedení nervových vzruchů. Ve formě transdermální náplasti prokázal zmírnění bolesti u postherpetické neuropatie i jiných typů neuropatické bolesti. Mimo to forma hydrogelové náplasti chrání místa s přecitlivělostí na bolest. Dosavadní publikovaná data o použití lidokainu ve formě náplasti u dětí jsou pozitivní, nicméně až na 1 studii se 14 pacienty jde o kazuistiky.

Metodika studie

Odborná skupina věnující se léčbě bolesti u dětí (PICSIG − Pain in Children Special Interest Group), která spadá pod British Pain Society, iniciovala 3leté prospektivní multicentrické hodnocení účinnosti a bezpečnosti aplikace náplastí s 5% lidokainem u pediatrické populace pod vedením týmů specializovaných na léčbu bolesti u dětí.

Do studie se zapojilo 5 týmů, jež poskytly anonymní údaje z období před léčbou a za 3−6 měsíců po zahájení léčby náplastmi s 5% lidokainem. Zařazeno bylo 115 pacientů ve věku 5−18 let. Diagnóza a místo aplikace se lišily. Přínos léčby byl definován jako splnění alespoň 2 z následujících podmínek: redukce skóre bolesti na numerické škále, funkční zlepšení dle hodnocení pacienta, zlepšení spánku dle hodnocení pacienta a pokračující každodenní používání náplastí.

Výsledky

Přínos léčby náplastmi s 5% lidokainem byl zjištěn u 79 pacientů (69 %). U 32 dětí nebyl přínos pozorován a u 4 pacientů nebyla k dispozici data k vyhodnocení. Co se týče nežádoucích příhod, 7 pacientů uvedlo mírné kožní reakce v místě aplikace. Pacienti, u nichž nebyl zjištěn přínos léčby, popisovali jako negativa transdermální léčby nutnost aplikovat náplast na bolestivé místo nebo pocit nedostatečného přilnutí náplasti, zejména v horkém počasí.

Závěr

Výsledky této práce podporují použití náplastí s 5% lidokainem u pediatrické populace s lokalizovanou neuropatickou bolestí a potvrzují účinnost, snášenlivost a bezpečnost této terapie. PICSIG doporučuje včasné použití 5% lidokainové náplasti v rámci multidisciplinární péče o děti a dospívající s tímto typem bolesti.

(mir)

Zdroj: Goddard J. M., Reaney R. L. Lidocaine 5%-medicated plaster (Versatis) for localised neuropathic pain: results of a multicentre evaluation of use in children and adolescents. Br J Pain 2018; 12 (3): 189–193, doi: 10.1177/2049463718756431Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se