Ortostatická hypotenze zvyšuje riziko demence

27. 10. 2016

Nizozemští autoři prokázali o 15 % vyšší výskyt demence u osob s ortostatickou hypotenzí. Výsledky vycházejí z 15 let sledování více než 6 tisíc osob a byly upraveny na řadu potenciálně zavádějících faktorů.

Ortostatická hypotenze je známou příčinou tranzientní hypoperfuze mozku. Její vliv na pokles kognitivních funkcí a rozvoj demence však dosud nebyl znám.

Metodika 

Autoři této právě publikované práce využili data z Rotterdam Study, ve které byla sledována ortostatická hypotenze u 6204 osob bez demence a cévních mozkových příhod v letech 1989−1993. Ortostatická hypotenze byla definována jako pokles systolického tlaku krve (STK) nejméně o 20 mmHg nebo diastolického tlaku krve (DTK) nejméně o 10 mmHg po dobu 3 minut po vzpřímení polohy. Autoři dále vypočítali variabilitu STK po vzpřímení polohy mezi jednotlivými účastníky. Sledování výskytu demence probíhalo až do 1. ledna 2014. Výsledky byly upraveny na věk, pohlaví, kouření, konzumaci alkoholu, STK, DTK, cholesterol, diabetes, body mass index (BMI), apolipoprotein E, genotyp a užívání antihypertenziv, hypolipidemik a anticholinergních léků.

Výsledky a závěr

Průměrný věk účastníků činil 68,5 roku a 59,7 % tvořily ženy. Za průměrnou dobu sledování 15,3 roku se demence rozvinula u 1176 účastníků (v 79,5 % Alzheimerova choroba a v 8,1 % vaskulární demence). Výskyt ortostatické hypotenze vykázal významnou souvislost s rozvojem demence (HR = 1,15; 95% CI 1,00−1,34; p = 0,05), a to ve stejném rozsahu u Alzheimerovy choroby i vaskulární demence. Se zvýšeným rizikem demence souvisela i větší variabilita STK. Riziko rozvoje demence bylo nejvyšší u osob s ortostatickou hypotenzí, u nichž chybělo kompenzatorní zvýšení srdeční frekvence.

Výsledky dokládají nepříznivý vliv ortostatické hypotenze na dlouhodobé riziko rozvoje demence u evropské populace.

(zza)

Zdroj: Wolters F. J., Mattace-Raso F. U., Koudstaal P. J. et al. Orthostatic hypotension and the long-term risk of dementia: a population-based study. PLoS Med 2016 Oct 11; 13 (10): e1002143.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se