Počet osob s polyfarmakoterapií stále narůstá, související rizika rovněž

19. 10. 2016

Průzkumy provedené v USA v letech 2005–2006 a 2010–2011 ukázaly významný nárůst počtu seniorů, kteří mají předepsáno nejméně 5 léků. Tyto výsledky poukazují na stoupající riziko lékových interakcí u starších osob, zejména s ohledem na užívání volně prodejných léků a potravinových doplňků.

Časopis JAMA Internal Medicine zveřejnil v dubnu 2016 výsledky deskriptivní analýzy longitudinálního průzkumu provedeného u národně reprezentativního vzorku populace osob ve věku 62–85 let. Průzkum probíhal prostřednictvím rozhovorů vedených u respondentů doma včetně přímé kontroly léků. První části průzkumu se zúčastnilo 2 351 osob (53 % žen) průměrného věku 70,9 roku, druhé části pak 2 206 účastníků (51,6 % žen) průměrného věku 71,4 roku. Medikace byla definována jako nejméně 1 preskripční nebo volně prodejný lék či potravinový doplněk užívaný denně nebo nejméně každý týden a souběžná medikace jako pravidelné užívání nejméně 2 léků.

Výsledky průzkumu

Výsledky ukázaly zvýšení podílu pacientů s medikací mezi sledovanými časovými úseky z 84,1 na 87,7 % (p = 0,003). Souběžné užívání nejméně 5 předepsaných léků se zvýšilo ze 30,6 na 35,8 % (p = 0,02). Užívání volně prodejných léků kleslo ze 44,4 na 37,9 % a užívání potravinových doplňků vzrostlo z 51,8 na 63,7 % (p < 0,001 pro obě srovnání). Významný nárůst byl zjištěn u statinů (ze 33,8 na 46,2 %), protidestičkových léčiv (ze 32,8 na 43,0 %) a omega-3 mastných kyselin (ze 4,7 na 18,6 %; všechna srovnání p < 0,05). Riziku potenciálních významných interakcí mezi léky bylo vystaveno 8,4 % účastníků v průzkumu z let 2005–2006, zatímco v letech 2010–2011 to bylo již 15,1 % (p < 0,001).

Podle Health Research Funding má přitom polyfarmakoterapie (definovaná jako souběžné užívání více léčivých přípravků) na svědomí 28 % všech hospitalizací a jde o 5. nejčastější příčinu smrti v USA. Průměrný počet předepsaných léků u osob ve věku 65–69 let je přibližně 14 a ve věkové skupině 80–84 let přibližně 18.

Závěr

Výsledky této studie zdůrazňují nutnost věnovat pozornost interakcím mezi léčivými přípravky při jejich předepisování a vydávání ve snaze snížit riziko preventabilních nežádoucích příhod souvisejících s léky a jejich vzájemnými interakcemi.

(zza)

Zdroje:

  1. Qato D. M., Wilder J., Schumm L. P. et al. Changes in prescription and over-the-counter medication and dietary supplement use among older adults in the United States, 2005 vs. 2011. JAMA Intern Med 2016; 176 (4): 473–482.
  2. 12 incredible polypharmacy statistics. Health Research Funding 2014 Aug 3. Dostupné na: http://healthresearchfunding.org/polypharmacy-statistics.


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se