Poškození plic mladé populace v souvislosti s vapováním − nová nozologická jednotka?

26. 8. 2020

Od srpna 2019 zdravotnická zařízení v USA zaznamenávala zvýšený počet případů neobvyklého poškození plic u jinak relativně zdravých mladých jedinců. Výskyt těchto potíží plic byl spojený s užíváním elektronických cigaret, vapováním a vapovacími zařízeními a tato jednotka byla označena jako EVALI (electronic cigarette or vapping associated lung injury). Následující zkoumání odhalilo nejen pravděpodobného původce EVALI, ale také některé ze zvyklostí a charakteristik typických uživatelů těchto produktů v USA.

Elektronická cigareta a vapování jako alternativní forma nikotinu

Elektronické cigarety (e-cigarety) jsou zařízení, která zahříváním tekutiny produkují aerosol; tento aerosol je následně vdechován jejich uživateli. Při kouření elektronické cigarety, tzv. vapování, tudíž nedochází ke spalování jako u tradičního kouření cigaret. Kvalita a složení látek používaných v elektronické cigaretách a tekutinách, včetně rozpouštědel, ovšem není dostatečně regulovaná, navíc mají uživatelé možnost sami alterovat zahřívanou tekutinu. Tato tekutina může obsahovat nikotin, různé jiné látky, rozpouštědla, příchutě a aditiva, ale také tetrahydrokanabinol (THC) nebo kanabidiol (CBD).

Výskyt a rizikové faktory EVALI

Incidence EVALI eskalovala na podzim 2019, kdy bylo v této souvislosti hospitalizovaných nejvíce pacientů, u některých dokonce vedlo poškození plic k úmrtí. Při zkoumání příčin byla na základě anamnézy pacientů identifikovaná spojitost mezi onemocněním a kouřením elektronických cigaret nebo používáním vapovacích zařízení.

Retrospektivní studie publikovaná v dubnu 2020 zpracovala dostupná data hospitalizovaných pacientů s nefatálním (n = 2558) a fatálním (n = 60) průběhem EVALI, přičemž porovnávala obě skupiny s cílem identifikovat osoby se zvýšeným rizikem úmrtí v důsledku EVALI. Kromě lékařských zpráv výzkum vychází také z anamnéz a výpovědí pacientů a zahrnuje všechny známé případy EVALI v 50 státech USA, na Portoriku a Amerických Panenských ostrovech k 7. lednu 2020.

Dle studie byli celkově častěji hospitalizovaní muži, a to s fatálním (32 z 60, tj. 53 %) i nefatálním (1666 z 2498, tj. 67 %) průběhem EVALI. Podíl pacientů s fatálním průběhem byl vyšší u osob ve věku ≥ 35 let (73 %), zároveň pouze 22 % pacientů s nefatálním průběhem bylo ve věku ≥ 35 let. Medián věku zesnulých činil 45 let, u přeživších 23 let.

U pacientů s dostupnou anamnézou byla zjištěná historie chronických onemocnění jako astma (23 % fatálních, resp. 8 % nefatálních případů), kardiovaskulární onemocnění (47 %, resp. 10 %) a duševních onemocnění (65 %, resp. 41 %). 52 % pacientů s fatálním průběhem EVALI bylo obézních.  

Výsledky bronchoalveolární laváže

U 51 pacientů s EVALI a 99 zdravých účastníků z řad nekuřáků, tradičních kuřáků cigaret a výhradních konzumentů elektronických cigaret s obsahem tabáku byla provedena bronchoalveolární laváž (BAL). V bronchoalveolární tekutině byla pomocí izotopové hmotnostní spektrometrie zkoumaná přítomnost škodlivých látek, jako jsou acetát vitaminu E, rostlinné oleje, kokosový olej, ropné deriváty a další.

Vyšetření bronchoalveolární tekutiny odhalilo výskyt acetátu vitaminu E u 94 % (48 z 51) pacientů s EVALI, přičemž u kontrolní skupiny nebyl acetát vitaminu E přítomen. Z dalších suspektních látek byl u pacientů s EVALI identifikovaný kokosový olej (1 pacient) a limonen (1 pacient).

94 % (47 z 50) pacientů s EVALI přiznalo vapování produktů s obsahem THC v 90 dnech před nástupem onemocnění, popřípadě byl v jejich BAL přítomen THC nebo jeho metabolity. Nikotin a jeho metabolity byly detekované u 64 % (30 z 47) pacientů s EVALI

Většina hospitalizovaných pacientů s diagnostikovaných EVALI uvedla nedávné užívání produktů obsahující THC.

Stanovisko CDC a FDA

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Úřad pro kontrolu léčiv a potravin (FDA) nadále identifikují příčiny poškození plic spojené s EVALI. Dostupná data poukazují na spojitost výskytu těchto plicních onemocnění s obsahem tetrahydrokanabinolu (THC) v elektronických cigaretách a vapovacích zařízeních, často získaných z neoficiálních zdrojů, jako jsou kamarádi, rodina nebo on-line prodej. Rovněž acetát vitaminu E, který je používaný pro své rozpouštěcí vlastnosti, je silně vázaný na výskyt EVALI. Nelze také vyloučit vliv jiných látek.

Doporučení CDC:

  • Neužívat elektronické cigarety, vapovací zařízení s přídavkem THC z neoficiálních zdrojů (kamarádi, rodina, on-line prodej).
  • Nepřidávat acetát vitaminu E a jiné výrobcem neschválené látky do zařízení umožňujících vapování.
  • Mládeži, mladým dospělým a těhotným ženám je doporučeno vůbec neužívat elektronické cigarety, vapovací zařízení a produkty obsahující nikotin nebo THC.

(lexi)

Zdroje:
1. Lung injuries associated with use of vaping products. FDA, 2020 Apr 13. Dostupné na: www.fda.gov/news-events/public-health-focus/lung-injuries-associated-use-vaping-products
2. Werner A. K., Koumans E. H., Chatham-Stephens K. et al. Hospitalizations and deaths associated with EVALI. N Engl J Med 2020; 382: 1589−1598, doi: 10.1056/NEJMoa1915314.
3. Blount B. C., Karnowski M. P., Shields P. G. et al. Vitamin E acetate in bronchoalveolar-lavage fluid associated with EVALI. N Engl J Med 2020; 382: 697−705, doi: 10.1056/NEJMoa1916433.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se