Předepisování opiátů dospělým znamená riziko pro děti a mládež

18. 4. 2017

Předepisování opiátů v Severní Americe v posledních dvaceti letech prudce vzrostlo. Mezi důsledky patří rostoucí závislost, předávkování, zneužívání a úmrtí s tím spojená. Opiáty uložené v domácnostech představují riziko pro děti a dospívající. Počet smrtelných otrav mezi mladými lidmi se v letech 1999−2008 více než zdvojnásobil. Mezi užíváním předepsaných opiátů dospělými a předávkováním dětí od roku 2000 do roku 2009 byla zjištěna souvislost. Problémem se stalo také zneužívání léků mladistvými. Na toto téma nedávno v časopisu Pediatrics vyšly dvě zajímavé a alarmující studie.

Riziko předávkování dětí matek, které užívají předepsané opioidy 

Populační vnořená studie případů a kontrol byla provedena v kanadském Ontariu v letech 2002−2015. Autoři vyhledávali děti ve věku ≤ 10 let, jejichž matky v předchozím roce užívaly opiáty (OP) nebo nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs). NSAIDs sloužily jako srovnávací analgetikum. Byly sledované případy dětí převezených v důsledku otravy OP do nemocnice, případně u nich došlo k úmrtí. Identifikováno bylo podle těchto kritérií celkem 103 dětí průměrného věku 2 roky. Polovina dětí byla mladších než 2 roky, mezi nimi 9 kojenců (8,7 %). Jedná se o překvapující zjištění. Děti ve věku < 1 rok nedisponují motorickými schopnostmi a cílevědomou koordinací, aby se mohly dostat k lékům. Vyvolává to podezření, že došlo k zanedbání péče nebo omylu, mohl v tom být i zlý záměr. 39 dětí (37,9 %) bylo převezeno do nemocnice, z toho 13 na jednotku intenzivní péče. Nebylo hlášeno žádné úmrtí.

Z výsledků vyplynulo, že u dětí matek, které užívají OP, existuje mnohem vyšší riziko předávkování než u dětí matek užívajících NSAIDs. Rostoucí počet dětských otrav silně koreluje se zvýšenou spotřebou léků na předpis a zvýšeným využíváním zdravotní péče. Lékařům se doporučuje předepisovat OP v nižším množství nebo zvážit předepsání alternativních léků. Závěry studie ukázaly význam bezpečného uložení OP a potenciálně toxických léků, správné zacházení s nimi, včetně rychlé likvidace nepoužitých OP, jež by se v budoucnu mohly stát předmětem zneužití nebo neúmyslného požití.

Skladování opioidů v domácnostech s dětmi

Na předchozí téma navázala druhá studie. Jejím cílem bylo ověřit způsoby skladování OP v domácnostech s dětmi ve věku < 18 let, jejichž rodiče užívali OP v předchozím roce. Dalším úkolem bylo zjistit přesvědčení a postoje dospělých spojené s uložením OP. 681 respondentů bylo rozděleno do 2 skupin podle věku jejich dětí na skupinu s mladšími dětmi (< 7 let) a skupinu se staršími dětmi (7−17 let). Bezpečné skladování léků bylo definováno jako uzamčení nebo uzavření západkou pro mladší děti a jako uzamčení pro starší děti. Podle zjištěných výsledků byly léky bezpečně uloženy ve 32,6 % domácnostech s malými dětmi, v 11,7 % se staršími děti a ve 29,0 % s dětmi obou věkových skupin.

Z výsledků jednoznačně vyplynulo, že většina domácností s dětmi neskladuje léky bezpečně. Rodiče s mladšími dětmi si uvědomovali riziko více než rodiče se staršími dětmi. Překážky, které brání bezpečnému skladování léků, uváděli spíše rodiče starších dětí. Z toho vyplývá nutnost preventivního poradenství, veřejného informování a pořádání zdravotnických kampaní. Rodičům je třeba zdůrazňovat, že bezpečné uložení OP má význam pro děti všech věkových kategorií. Předchází se tím neúmyslným otravám mladších dětí a zneužívání a vzniku závislosti u starších dětí. Přínosem pro mladší děti by mohly být speciální obaly, které by jim zabránily dostat se k nebezpečným látkám.

(lkt)

Zdroje:

  1. Finkelstein Y., McDonald E. M., Gonzalez A. et al. Canadian Drug Safety And Effectiveness Research Network (CDSERN). Overdose risk in young children of women prescribed opioids. Pediatrics 2017 Mar; 139 (3), pii: e20162887, doi: 10.1542/peds.2016-2887.
  2. McDonald E. M., Kennedy-Hendricks A., McGinty E. E. et al. Safe storage of opioid pain relievers among adults living in households with children. Pediatrics 2017 Mar; 139 (3), pii: e20162161, doi: 10.1542/peds.2016-2161.


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se