Přínos omega-3 mastných kyselin v léčbě postmenopauzální deprese

24. 10. 2017

Depresivní porucha je časté onemocnění s vysokou mírou morbidity a mortality. Doprovází ji ztráta energie, poruchy spánku, změny tělesné hmotnosti, závratě nebo zažívací potíže. Zvláště v menopauze potom představuje pro ženu další zátěž. V poslední době je hojně diskutována možnost podpory léčby deprese podáváním polynenasycených mastných kyselin.

Úvod

K léčbě deprese ve vyšším věku se používá již tradičně citalopram. Jedná se o antidepresivum ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Prvním krokem v prevenci a léčbě postmenopauzální deprese je však podání estrogenů a citalopram je volen až v případě přetrvávajících depresivních symptomů nebo při kontraindikaci estrogenů. Jeho užívání může být spojeno s nežádoucími účinky. 

V poslední době se v léčbě deprese začaly u starších pacientů adjuvantně využívat také ω-3 mastné kyseliny, jejichž výhodou je minimum nežádoucích účinků. Jsou to polynenasycené mastné kyseliny (PUFA) s různou délkou řetězce (C18, C20, C22) v jejichž struktuře nalezneme systém dvojných vazeb lokalizovaný od třetího uhlíku ω-konce řetězce. Mezi ω-3 mastné kyseliny se řadí kyselina linolenová, eikosapentaenová (EPA) a dokosahexaenová (DHA).

Již dříve byla prokázána korelace mezi nízkými hladinami ω-3 mastných kyselin v plazmě a některými duševními onemocněními. Existují klinické studie i metaanalýzy, které ukázaly slibné výsledky léčby depresivních a afektivních poruch pomocí ω-3 mastných kyselin, ale byly publikovány i studie a metaanalýzy se zcela protichůdnými výsledky. 

Metodika studie

Trojitě zaslepená randomizovaná klinická studie, která probíhala od října 2013 do července 2014, porovnávala účinky kombinace ω-3 mastných kyselin a citalopramu s citalopramem v monoterapii. Do studie byly zařazeny ženy s klinicky potvrzenou depresí, které v posledních 6 měsících neužívaly žádná antidepresiva a u kterých již min. 12 měsíců neproběhla menstruace.

Celkem 60 žen bylo randomizováno do dvou skupin − kontrolní a intervenční. Pacientky z kontrolní skupiny užívaly 20 mg citalopramu a placebo, zatímco pacientky z intervenční skupiny dostávaly 20 mg citalopramu a 1 g ω-3 mastných kyselin. Na počátku studie a na konci 1., 2. a 4. týdne vyplnily pacientky dotazník BDI (Beck Depression Inventory), který patří mezi nejpoužívanější psychometrické testy ke zhodnocení závažnosti deprese. Čím vyššího skóre pacient dosáhne, tím je jeho onemocnění závažnější.

Výsledky

Na začátku léčby a týden po ní nebyl v intervenční skupině pozorován signifikantní rozdíl ve skóre deprese. Během studie však byl v této skupině zaznamenán klesající trend skóre deprese. Průměrné skóre intervenční skupiny bylo významně nižší než u kontrolní skupiny 2. týden (p < 0,001) a 4. týden léčby (p < 0,001). Po 4týdenní léčbě činilo v intervenční skupině BDI skóre 6,10 ± 2,41 a v kontrolní skupině 25,22 ± 10,04.

Závěr

Výsledky ukázaly, že ω-3 mastné kyseliny mohou pomoci v léčbě menopauzální deprese. Studie však probíhala s využitím malého počtu subjektů a pouze v jednom centru, proto její závěry není vhodné generalizovat. Vzhledem k minimálnímu riziku nežádoucích účinků je však možné zvýšený příjem PUFA pacientům s depresí doporučit.

(lkt)

Zdroj: Masoumi S. Z., Kazemi F., Tavakolian S. et al. Effect of citalopram in combination with omega-3 on depression in post-menopausal women: a triple blind randomized controlled trial. J Clin Diagn Res 2016 Oct; 10 (10): QC01−QC05.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se