Proč zpětná vazba pacientů neposkytuje pravdivé informace

9. 8. 2016

„Léčebné“ metody bez přímého účinku, nebo dokonce takové, které vysloveně poškozují zdraví (jako například pouštění žilou), jsou běžné napříč historií v celém světě. Jak je možné, že se takové postupy rozšíří a udrží se v povědomí lidí?

Většina léčebných metod poskytuje široké spektrum výsledků – některým lidem pomohou výrazně, jiným nevýrazně, někomu vůbec. Pokud mají osoby, které zaznamenaly úspěch v léčbě, sklony podělit se s ostatními o své zkušenosti, zatímco osoby nevyléčené nebo poškozené je nemají, může se stát, že si i neúčinné nebo škodlivé metody udrží dobrou reputaci.

Kde je zakopaný pes

Podle švédské studie, jejímiž autory jsou odborníci na kulturní evoluci, právě v tomto spočívá onen „zakopaný pes“. V experimentu prokázali, že osoby, které během léčby zaznamenaly lepší výsledky, měly výrazně větší sklon poskytovat reference. Výzkumníci to demonstrují následovně. Skupina probandů absolvovala léčbu obezity prostřednictvím dietního programu a zároveň byly sledovány jeho recenze na portálu Amazon. Po 6 měsících léčby byly výsledky následující: Přestože 93 % (64/69) z internetových recenzentů udávalo úbytek tělesné hmotnosti větší než 10 kg, pouze 27 % (19/71) účastníků studie tohoto výsledku skutečně dosáhlo. Stejným způsobem se lišily i údaje u léčby neplodnosti.

Ani lež, ani kognitivní deficit

Autoři se zamýšlejí nad možností, že se účastníci jejich studie zmýlili nebo lhali. Musíme však uznat, že pokud se výsledky liší takto výrazně (tedy skutečný efekt je více než třikrát nižší), je taková frekvence omylu nebo lži velmi nepravděpodobná. Jednalo se o reprezentativní vzorek populace průměrného věku 33 let, nenabízí se tedy ani možnost chyby na vrub kognitivního deficitu apod. Důvody těchto referencí tak nejsou zcela zřejmé.

Dále autoři na sérii experimentů dokazují, že lidé mají sklony podstoupit takový dietní program, který má více pozitivních referencí, nikoli ten, který má prokázaný účinek.

K šíření dubiózní léčby podle nich dochází nejsnáze tam, kde:

  1. je úspěšnost referována ústní cestou;
  2. se neúspěšní pacienti stávají na vlastní přání „neviditelnými“ (např. kvůli pocitu selhání nebo méněcennosti);
  3. je výrazný rozdíl v získaných výsledcích; tuto třetí možnost nejlépe ilustruje prostý fakt, že pacient, který zemřel, žádné negativní reference neposkytne.

(pez)

Zdroj: de Barra M., Eriksson K., Strimling P. How feedback biases give ineffective medical treatments a good reputation. J Med Internet Res 2014 Aug 21; 16(8): e193, doi: 10.2196/jmir.3214.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se