První trojkombinace složená z hypolipidemika a dvou antihypertenziv

8. 11. 2017

Arteriální hypertenze představuje spolu s dyslipidemií velmi časté a závažné onemocnění s nutností celoživotní léčby. Pro zlepšení compliance této dlouhodobé léčby se proto jeví fixní trojkombinace atorvastatinu, perindopril argininu a amlodipinu (přípravek Lipertance) jako velmi vhodné řešení.

Mechanismus účinku jednotlivých součástí

Léčivá látka perindopril funguje jako inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi), mechanismus účinku amlodipinu pak spočívá v blokování kalciových kanálů. Díky těmto různým mechanismům má kombinace perindoprilu s amlodipinem významný aditivní antihypertenzní efekt. Účinek na snížení krevního tlaku (TK) je též podpořen snížením vazokonstrikce působením obou složek. Obě složky kombinace dále vedou ke snížené tvorbě otoků.

Efekt kombinace perindoprilu a amlodipinu − studie STRONG

Z klinických studií, které ověřily antihypertenzní účinek kombinace perindoprilu a amlodipinu, můžeme jmenovat například otevřenou prospektivní multicentrickou studii STRONG. Sledováno bylo 1250 nemocných s arteriální hypertenzí, kterým byl podáván perindopril 4 mg s amlodipinem 5 mg 1× denně po dobu 60 dnů. Hodnoty krevního tlaku se u pacientů po této terapii výrazně snížily, průměrný pokles systolického a diastolického TK činil −42/−23 mmHg (p = 0,00001). U 66 % nemocných bylo dosaženo cílových hodnot krevního tlaku. Léčba byla velmi dobře tolerována.

Efekt kombinace amlodipinu a atorvastatinu − studie AVALON

Klinický přínos kombinace amlodipinu a atorvastatinu popisuje kupříkladu randomizovaná multicentrická studie AVALON. Nemocní v ní byli rozděleni do skupin užívajících samostatně amlodipin 5 mg, samostatně atorvastatin 10 mg, amlodipin 5 mg v kombinaci s atorvastatinem 10 mg nebo placebo po dobu 8 týdnů. Cílových hodnot TK a hladiny LDL cholesterolu bylo dosaženo u 45 % osob léčených kombinací amlodipinu s atorvastatinem. Pro srovnání − tohoto výsledku bylo dosaženo jen u 8,3 % pacientů léčených samotným amlodipinem, 28,6 % léčených pouze atorvastatinem a 3,5 % placebem. Léčba fixní kombinací antihypertenziva s hypolipidemikem dále signifikantně snížila kardiovaskulární riziko.

Indikace a způsob použití fixní trojkombinace

Léčivý přípravek Lipertance je indikován k léčbě esenciální hypertenze a/nebo stabilní ischemické choroby srdeční ve spojení s primární hypercholesterolemií nebo smíšenou (kombinovanou) hyperlipidemií, jako substituční terapie u dospělých pacientů adekvátně kontrolovaných atorvastatinem, perindoprilem a amlodipinem podávaných současně ve stejné dávce, jaká je obsažena v této kombinaci. Obvykle se podává 1 tableta tohoto přípravku denně. Přípravek obsahující fixní kombinaci není vhodný pro iniciální léčbu. Pokud je třeba změnit dávkování, je nutné provádět titraci s jednotlivými složkami.

Závěr 

Přípravek obsahující novou kombinaci hypolipidemika a dvou antihypertenziv představuje velkou výhodu v léčbě osob s arteriální hypertenzí a současnou dyslipidemií. Jeho používání může zlepšit compliance k farmakologické léčbě a přispět tak ke zlepšení kontroly dvou významných rizikových faktorů aterosklerózy. 

(jtr) 

Zdroj: Widimský J. jr. Lipertance® − první fixní trojkombinace atorvastatinu, perindopril argininu a amlodipinu. Praktické lékárenství 2016; 12 (6): 63−66.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se