Souvislost mezi podílem tukové tkáně v těle a rozvojem rakoviny

21. 3. 2017

Cílem studie mezinárodního týmu vědců bylo zjistit, jestli existuje nějaká spojitost mezi podílem tukové tkáně v těle a rizikem rozvoje rakoviny. Jednalo se o rozsáhlou metaanalýzu systematických rešerší nebo menších metaanalýz, které byly ručně vybrány z databází PubMed, Embase a Cochrane.

Spojení mezi 7 ukazateli podílu tukové tkáně v těle a rozvojem či úmrtím na 36 primárních nádorů nebo jejich subtypů zkoumalo celkem 204 zahrnutých metaanalýz. Pouze ve 12 (13 %) z celkem 95 metaanalýz, které pro hodnocení podílu tukové tkáně používaly kontinuální škálu, byla spojitost mezi podílem tukové tkáně a 9 typy nádorů hodnocena jako jednoznačně prokázaná.

Nárůst hodnoty BMI (body mass index) byl spojen s rozvojem jícnového adenokarcinomu, rakoviny žlučového stromu a pankreatu, nádorů ledvin, mnohočetného myelomu, kolorektálního karcinomu u mužů a nádorů endometria u premenopauzálních žen. Nárůst hmotnosti a poměru pasu a boků byl spojen s vyšším rizikem postmenopauzálního karcinomu prsu u žen, které nikdy neužívaly hormonální substituční terapii, a karcinomu endometria.

Nárůst rizika rozvoje rakoviny z hlediska BMI se na každých 5 kg/m2 BMI pohyboval mezi 9 % (RR 1,09; 95% CI 1,06–1,13) u nádorů rekta mezi muži a 56 % (RR 1,56; 95% CI 1,34–1,81) u nádorů žlučového stromu. Riziko postmenopauzálního karcinomu prsu mezi ženami, které nikdy neužívaly hormonální substituční terapii, se zvyšovalo o 11 % (RR 1,11; 95% CI 1,09–1,13) na každých 5 kg nárůstu hmotnosti v dospělosti a riziko karcinomu endometria narostlo o 21 % při nárůstu poměru pasu a boků o každých 0,1 (RR 1,21; 95% CI 1,13–1,29).

Pět dalších asociací bylo prokázáno, pokud byl podíl tukové tkáně hodnocen ve stupních – nárůst hmotnosti je spojen s kolorektálním karcinomem, vzestup BMI s rakovinou žlučníku, karcinomem kardie žaludku a ovariálními nádory a zhoršuje mortalitu na mnohočetný myelom.

Závěrem je možno říci, že ačkoliv je spojitost mezi podílem tukové tkáně a rakovinou velmi intenzivně zkoumána, byla prokázána jen u 11 typů nádorů (jícnový adenokarcinom, mnohočetný myelom, rakovina kardie, kolon, rekta, nádory biliárního systému, pankreatu, prsu, endometria, ovaria a ledvin). Spojení ostatních typů rakoviny s obezitou zůstává nadále neprokázané.

(epa)

Zdroj: Kyrgiou M., Kalliala I., Markozannes G. et al. Adiposity and cancer at major anatomical sites: umbrella review of the literature. BMJ 2017 Feb 28; 356: j477, doi: 10.1136/bmj.j477.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se