Úspěšný konzervativní management epidurálního hematomu vzniklého při nasazení DOAC – kazuistika

8. 1. 2024

Kazuistika kalifornských autorů ilustruje úspěšné použití protilátky idarucizumabu u staršího muže léčeného dabigatranem, který byl ošetřen pro závažnou neurologickou krvácivou komplikaci.

Úvod

Dabigatran ze skupiny přímých perorálních antikoagulancií (DOACs) se standardně využívá v léčbě a prevenci recidiv hluboké žilní trombózy a plicní embolie a v prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolie u pacientů s fibrilací síní (FiS). Jeho biologický poločas je nejdelší ze všech DOACs a činí 12–17 hodin. Navíc má snadno dostupné antidotum – reverzní protilátku idarucizumab. Její použití demonstruje následující kazuistika.

Popis případu

86letý muž s FiS byl vyšetřen na pohotovosti z důvodu náhle vzniklé kvadruparézy, více vyjádřené na dolních končetinách. V anamnéze měl Parkinsonovu chorobu, pro kterou se léčil již 10 let. Užíval dabigatran v kombinaci s klopidogrelem a kyselinou acetylsalicylovou (ASA), dále amiodaron, karbidopu/levodopu a rasagilin.

Laboratorní odběry ukázaly lehce snížený počet trombocytů (111 × 109/l) a prodloužené koagulační časy – protrombinový čas (PT: 14,3 s) a aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT: 65 s). Hodnota INR činila 1,0, hladina troponinů byla normální. Limitované MRI vyšetření mozku a páteře ukázalo velký ventrální epidurální hematom v oblasti páteře od 2. krčního až po 2. hrudní obratel, který působil kompresi míchy.  

V rámci akutního managementu byly vysazeny ASA, klopidogrel i dabigatran. Hematolog indikoval podání idarucizumabu, dále byly nasazeny dexamethason a gabapentin.

Během 2 týdnů se obnovily bazální neurologické funkce pacienta, MRI získané po 1 měsíci potvrdilo plné vstřebání ventrálního epidurálního hematomu bez reziduálního krvácení.

Závěr

Tento případ ukazuje relativně vzácnou prezentaci velkého a spontánně vzniklého epidurálního hematomu v krční oblasti, která způsobila zásadní neurologické obtíže. Kombinace léčby dabigatranem s antiagregancii může krvácivé komplikace potencovat. V tomto případě podání protilátky neutralizující efekt dabigatranu a vysazení antiagregancií vedlo ke konzervativnímu úspěšnému zvládnutí krvácivé komplikace, bez potřeby chirurgického výkonu.

(eza)

Zdroj: Uddin S. A., Roma K., Ross L. et al. Extensive spontaneous cervical epidural hematoma due to oral anticoagulant (dabigatran) successfully treated with reversal agent idarucizumab alone. Surg Neurol Int 2022; 13: 259, doi: 10.25259/SNI_929_2021.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se