Užívání nízkých dávek kyseliny acetylsalicylové může prodloužit život pacientům s onkologickým onemocněním

16. 5. 2016

Podle metaanalýzy publikovaných studií užívání kyseliny acetylsalicylové (ASA) snižuje mortalitu pacientů s maligním nádorovým onemocněním o 17 %. Toto zjištění doplňuje údaje o tom, že nízké dávky ASA snižují incidenci onkologických onemocnění.

Jak uvádějí autoři metaanalýzy, je třeba provést další randomizované studie, které by doložily tento přínos u jednotlivých typů nádorů. Dosavadní studie zahrnovaly zejména pacienty s kolorektálním karcinomem, karcinomem prsu a karcinomem prostaty. Již dnes by ale měli být pacienti o tomto faktu informováni, včetně informací o riziku krvácení vyplývajícím z dlouhodobé léčby ASA.

Tým autorů vedený prof. Peterem Elwoodem z Cardiffské univerzity (Velká Británie) provedl systematický průzkum literatury týkající se užívání ASA po diagnóze maligního nádoru publikované do konce roku 2015 v databázích Medline a Embase. Autoři vyhledali 5 randomizovaných studií a 42 observačních studií. Z nich bylo 16 věnováno kolorektálnímu karcinomu, 10 karcinomu prsu a 10 karcinomu prostaty. U každého z těchto 3 typů nádoru byla v analýze vynechána 1 studie z důvodu snížení heterogenity výsledků.

Sdružená analýza dat z 11 observačních studií, které hodnotily vliv ASA na specifickou mortalitu na kolorektální karcinom, ukázala poměr rizik (HR) 0,76 (95% CI 0,66–0,88). Ve 4 studiích věnovaných karcinomu prsu byl HR 0,87 (95% CI 0,69–1,09) a v 8 studiích u karcinomu prostaty byl HR 0,89 (95% CI 0,79–0,99). Mezi HR u těchto tří hlavních typů nádorů nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl. V dalších 6 jednotlivých studiích s jinými typy maligních nádorů byl rovněž prokázán přínos ASA na snížení mortality na dané onemocnění, přičemž v 5 z nich byl tento vliv statisticky významný. Celkový HR mortality byl u všech typů nádorů při užívání ASA 0,83 (95% CI 0,76–0,90).

Hlavní obavou při léčbě ASA je riziko krvácení. Autoři metaanalýzy proto cíleně kontrolovali a dodatečně zjišťovali neuvedená data týkající se krvácení v analyzovaných studiích. V žádné studii však nezjistili žádný případ závažného nebo život ohrožujícího krvácení souvisejícího s podáváním ASA.

Závěr

Metaanalýza ukázala, že nízká dávka ASA přidaná pacientům s karcinomem střeva, prsu nebo prostaty k další léčbě je spojena se snížením mortality a dále také s menším počtem metastatických ložisek a nižší incidencí tromboembolismu. Než budou k dispozici důkazy z podrobnějších studií, je třeba pacienty o popsaných výsledcích informovat včetně údajů o rizicích krvácení, jež s sebou podávání ASA nese, a nechat je informovaně se rozhodnout, zda chtějí nízkou dávku tohoto léku užívat.

(zza)

Zdroj: Elwood P. C., Morgan G., Pickering J. E. Aspirin in the treatment of cancer: reductions in metastatic spread and in mortality: a systematic review and meta-analyses of published studies. PLoS One 2016 Apr 20; 11 (4): e0152402.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se