Vareniklin v terapii nikotinové závislosti v návaznosti na nový protikuřácký zákon

31. 8. 2017

V České republice nabyl 31. května 2017 účinnosti takzvaný nový protikuřácký zákon, jehož cílem je snížit škodlivý dopad návykových látek. Léčba nikotinové závislosti je tak velmi aktuálním problémem. Jednou z možností farmakoterapie je lék vareniklin, který je částečně hrazen ze systému veřejného zdravotního pojištění.

Nový „protikuřácký“ zákon

V České republice každoročně zemře na následky spojené s aktivním či pasivním kouřením zhruba 18 tisíc lidí. Podle průzkumu Eurobarometr přitom v naší zemi holduje kuřáckému zlozvyku kolem 2,3 milionu lidí. Závislost na nikotinu, ať už psychická, nebo fyzická, je přitom klasifikována jako chronické onemocnění. Odvykání kouření v důsledku silných abstinenčních faktorů nebývá často úspěšné. Z důvodu posílení ochrany před škodami působenými nejen tabákem, ale i alkoholem a dalšími návykovými látkami byl schválen ve třetím znění takzvaný „protikuřácký zákon“ (zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek).

reklama:

Nový zákon nabyl účinnosti dne 31. května 2017, symbolicky na Světový den bez tabáku. Mezi stěžejní opatření v rámci zákona patří restrikce kouření v restauračních zařízeních, na nekrytých zastávkách a nástupištích veřejné dopravy, v zoologických zahradách, ale také ve zdravotnických zařízeních (kromě kuřáren na uzavřených psychiatrických odděleních apod.). Jedná se tak o další impulz, který může napomoci osobám závislým na tabáku v rozhodnutí skončit s kouřením. Zároveň jde o příležitost pro zdravotníky pomoci svým pacientům v léčbě této závislosti.

Terapie nikotinové závislosti

Léčba závislosti na tabáku je komplexní a vyžaduje dlouhodobý přístup. Nejdůležitější je samotné rozhodnutí pacienta, jehož motivace je klíčem k úspěšné léčbě. Samotná terapie sestává z několika modalit − jednou z nich je náhradní nikotinová terapie, jejímž cílem je potlačení abstinenčních příznaků alternativním přísunem nikotinu. Důležitou úlohu sestává farmakoterapie, v současné době představovaná zejména vareniklinem (Champix). Jedná se o parciálního agonistu nikotinových acetylcholinových receptorů α4β2. Tento lék je vhodný zejména pro terapii silnější závislosti a je částečně hrazen ze systému veřejného zdravotního pojištění.

Terapie vareniklinem může probíhat v ambulanci všeobecného praktického lékaře nebo ve specializovaných centrech pro závislé na tabáku (www.slzt.cz/centra-lecby). Limitací terapie v ambulanci praktického lékaře je časová i pracovní náročnost této dlouhodobé léčby, motivované pacienty je tak vhodné odeslat do příslušného odvykacího centra nacházejícího se v každém kraji.

Výsledky studie EAGLES

Účinnost a bezpečnost vareniklinu v porovnáními s ostatními modalitami terapie potvrzuje i nedávno zveřejněný výzkum. Studie EAGLES, publikovaná v roce 2016, srovnávala relativní neuropsychiatrickou bezpečnost a účinnost vareniklinu a bupropionu s nikotinovými náplastmi a placebem u kuřáků s psychiatrickou poruchou a bez ní.

Pacienti užívající vareniklin dosáhli vyšší míry abstinence v porovnání s placebovou skupinou (OR 3,61; 95% CI 3,07–4,24), skupinou s nikotinovou náplastí (OR 1,68; 95% CI 1,46–1,93) a pacienty užívajícími bupropion (OR 1,75; 95% CI 1,52–2,01). U vareniklinu byla také prokázána vyšší účinnost než u ostatní medikace. Léčba byla ve studii celkově dobře tolerovaná, mezi nejběžnější nežádoucí účinky vareniklinu patřila nauzea (25 %; 511 z 2016 účastníků). Lék byl tedy vyhodnocen jako efektivní a bezpečný prostředek léčby závislosti na tabáku.

(holi)

Zdroje:

  1. Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Dostupné na: www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-65
  2. Společnost pro léčbu závislosti na tabáku. Dostupné na: www.slzt.cz
  3. Anthenelli R. M., Benowitz N. L., West R. et al. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet 2016 Jun 18; 387 (10037): 2507–2520, doi: 10.1016/S0140-6736(16)30272-0.

Další tipy a doporučení, jak pacientům pomoct s odvykáním kouření, najdete na www.champix.cz.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se