Suplementace vitaminem D jako prevence akutních respiračních infekcí

19. 7. 2018

Suplementace vitaminem D nejen v indikaci prevence poruch růstu u dětí či prevence osteoporózy u dospělých, nýbrž i jako prevence respiračních onemocnění je již několik let diskutovaným tématem. Následující metaanalýza srovnala výsledky hned několika rozsáhlých studií.

V několika studiích bylo již dříve poukázáno na fakt, že vitamin D má schopnost aktivovat imunitní systém a optimalizovat jeho funkci, a to hned několika dílčími mechanismy.

Metodika a cíle metaanalýzy

V lednu byly závěry metaanalýzy zveřejněny v prestižním British Medical Journal. V potaz byly vzaty výsledky z celkem 25 velkých randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studií. Podmínkami výběru byly prospektivnost studií, suplementace vitaminem D2 nebo D3 po jakoukoli dobu, schválení studie etickou komisí a systematický sběr dat týkajících se respiračních onemocnění. Cílem bylo zhodnocení účinnosti suplementace vitaminem D pro prevenci výskytu respiračních onemocnění a identifikace faktorů, které ji mohou ovlivnit.

Výsledky

Celkem se podařilo sesbírat data od 11 321 pacientů ve věkovém rozpětí 0−95 let. Obecně suplementace vitaminem D skutečně snížila incidenci výskytu respiračních onemocnění. V podskupinách pacientů bylo patrné, že profitovali hlavně ti, kteří dostávali vitamin D denně nebo týdně, oproti těm, jimž byly podávány pouze bolusové dávky. Dále byl mezi těmi, kteří dostávali vitamin D denně či týdně, zaznamenán větší efekt u pacientů, kteří měli počáteční hladiny vitaminu D v plazmě < 25 nmol/l, oproti těm, u nichž byla tato plazmatická hladina vyšší.

Závěr

Suplementace vitaminem D je bezpečný postup v rámci prevence akutních respiračních infekčních onemocnění. Pacienti, kteří měli před zahájením suplementace vitaminem D nedostatek vitaminu D, a ti, kteří nedostávali pouze bolusové dávky, měli z takového postupu nejvyšší benefit.

(bak)

Zdroje: Martineau A. R., Jolliffe D. A., Hooper R. L. et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ 2017; 356: i6583, doi: 10.1136/bmj.i6583.Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se