Antidepresivní a anxiolytický potenciál farmakologického ovlivnění endokanabinoidního systému

27. 11. 2019

Endokanabinoidní systém je fyziologicky aktivní v řadě procesů odehrávajících se na úrovni nervového systému, a tak není s podivem, že jeho dysfunkce je spojována s různými neurologickými i psychiatrickými onemocněními. Experimenty, zatím povětšinou na úrovni preklinické, nastiňují, že by správné ovlivnění endokanabinoidního systému mohlo vést k úlevě od úzkosti, deprese nebo poruch spánku.

Endokanabinoidy a fytokanabinoidy

Farmakologickým pohledem termín kanabinoidy společně označuje látky, které se v organismu vážou na kanabinoidní receptory CB1 a CB2. V lidském organismu jsou fyziologicky přítomné endogenní kanabinoidy. Fytokanabinoidy se do organismu dostávají exogenně a jedná se o přírodní látky produkované rostlinami, především konopím. Mezi fytokanabinoidy má největší terapeutický potenciál kanabidiol (CBD), látka bez psychotropního působení, která byla a je předmětem řady výzkumných prací.

Antidepresivní potenciál kanabinoidů

Moderní léčba deprese má stále své limity účinnosti, proto se současný psychofarmakologický výzkum hojně zaměřuje na hledání nových přístupů a nových antidepresiv. Již v roce 2010 byla prokázána a od té doby několikrát potvrzena antidepresivní účinnost CBD ve zvířecích modelech. Recentní preklinické studie potvrzují rychlý nástup antidepresivního účinku CBD a jeho dlouhodobé udržení.

CBD indukuje buněčné a molekulární změny v mozkových oblastech souvisejících s neurobiologií deprese, jako je zvýšení hladiny mozkového neurotrofního faktoru (BDNF), o němž je známo, že je nositelem antidepresivního účinku. Interaguje také s neurotransmiterovými systémy, např. serotonergním a glutamátergním. Vlivem CBD dochází rovněž k indukci synaptogeneze v mediálním prefrontálním kortexu a zvýšené neurogenezi v hippokampu.

Kanabinoidy a ovlivnění strachu a úzkosti

Receptory CB1 jsou hojně distribuovány napříč kortexem a v některých limbických oblastech typicky asociovaných se strachem. U lidí s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) dochází ke zvýšené expresi CB1 a snížené dostupnosti endokanabinoidu anandamidu, což naznačuje roli endokanabinoidního systému v PTSD.

V animálních modelech úzkosti se pracuje s tzv. naučeným strachem, behaviorálním fenoménem, který má určitý translační potenciál pro výzkum úzkostných poruch a jejich léčby u člověka. Právě proces „učení“ a „naučení se“ strachu (tj. zapamatování si impulzu, který strach vyvolává, jeho spojení s podmíněnou reakcí na tento impulz a následné vyvolání vzpomínek na tento impulz) se u zvířat jeví jako významný a vhodný k farmakologickému ovlivnění. Nedávné preklinické studie naznačují vliv CBD na oslabení „paměťové stopy“ impulzu vyvolávajícího naučený strach a také poukazují na akutní anxiolytický účinek CBD. Toho by v budoucnu mohlo být s výhodou využito pro úvod do farmakoterapie, než začnou působit léky 1. volby, jako jsou SSRI či SNRI. Publikovány již byly i některé prvotní klinické zkušenosti s CBD u pacientů s úzkostnými poruchami, nicméně ačkoliv jsou to zprávy povzbuzující, nelze je zatím brát za validní důkazy účinnosti.

Kanabinoidy v terapii nespavosti ve stáří

Na endokanabinoidní systém se také zaměřil také biomedicínský výzkum v oblasti stárnutí a patologií vázaných na zvyšující se věk. Během stárnutí dochází k mnoha neurochemickým, neuroanatomickým a hormonálním změnám, jež ovlivňují funkce nervového systému a mohou být podkladem pro vznik neurodegenerativních i jiných neurologických onemocnění. V preklinických experimentech se ukázalo, že ovlivnění endokanabinoidního systému může působit příznivě v animálních modelech těchto onemocnění. Bylo také zjištěno, že se tento systém podílí na modulaci cyklu spánku a bdění. Tato oblast je však zatím málo prozkoumaná a je třeba dalších studií, které by celou problematiku osvětlily a diskutovaly potenciální využití kanabinoidů v léčbě poruch spánku ve stáří.

(lexi)

Zdroje:

  1. Silote G. P., Sartim A., Sales A. et al. Emerging evidence for the antidepressant effect of cannabidiol and the underlying molecular mechanisms. J Chem Neuroanatom 2019; 98: 104−116, doi: 10.1016/j.jchemneu.2019.04.006.
  2. Murkar A., Kent P., Cayer C. et al. Canabidiol and the remainder of the plant extract modulate the effects of Δ9-tetrahydrocannabinol on fear memory reconsolidation. Front Behav Neurosci 2019; 1 (13): 174, doi: 10.3389/fnbeh.2019.00174.
  3. Papagianni E. P., Stevenson C. W. Cannabinoid regulation of fear and anxiety: an update. Curr Psychiatry Rep 2019; 21: 38, doi: 10.1007/s11920-019-1026-z.
  4. Murillo-Rodriguez E., Budde H., Veras A. B. et al. The endocannabinoid system may modulate sleep disorders in aging. Curr Neuropharmacol 2019 Aug 1, doi: 10.2174/1570159X17666190801155922 [Epub ahead of print].


Štítky
Farmacie Neurologie Praktické lékařství pro dospělé Revmatologie Farmaceutický asistent
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se