MUDr. Petra Garnolová: Kombinace léčebného konopí s dalšími analgetiky je ideální cesta k dosažení co nejlepšího efektu s co nejmenšími nežádoucími účinky

8. 1. 2024

Léčebné konopí si postupně nachází cestu k řadě pacientů s různými obtížemi. Patří mezi ně i nemocní s neztišitelnou a špatně ovlivnitelnou chronickou bolestí. Právě u nich může tato terapie představovat novou šancí na kvalitní život se závažným či terminálním onemocněním. Relativně novou formou, jež přináší další benefity, je extrakt z léčebného konopí. Se specialistkou na klinickou onkologii a paliativní medicínu MUDr. Petrou Garnolovou hovoříme mimo jiné o tom, proč je vhodné jej zvažovat nejen v rámci analgetické terapie, a samozřejmě o jejích zkušenostech z reálné praxe.

Jak lze využít léčebné konopí v paliativní a onkologické péči?

Léčebné konopí má řadu indikací. Nejvíce ho využíváme v léčbě neutišitelné bolesti, při nauzee, zvracení a dále při nechutenství či nespavosti způsobené nádorovým procesem nebo onkologickou léčbou.

Které formy se nejlépe osvědčují?

Léčebné konopí můžeme pacientovi předepsat v různých formách. Může dostat individuálně připravované kapsle, směs do vaporizéru, ale já si nejvíce oblíbila extrakt z konopí, který pacient užívá ve formě roztoku. Jde o aplikační formu, jež je pro pacienta praktická a komfortní, dávku užívá jedenkrát denně a já mám kontrolu nad tím, jakou dávku konopí skutečně užil.

Jací pacienti z léčebného konopí jednoznačně profitují a v jakých případech jste opatrnější?

Před zahájením léčby se vždy pacientů ptám na předchozí zkušenosti s užíváním konopí, a to i ve smyslu rekreačního užívání pro jeho psychotropní efekt. Pokud ho špatně tolerovali, například měli nevolnosti nebo jiné nepříjemné vedlejší projevy, přistupuji k této terapii s velkou obezřetností.

Velmi dobrý efekt jsem pozorovala například u pacientky na intenzivní chemoterapii pro generalizovaný nádor vaječníku. Léčba byla doprovázena závažnými nežádoucími účinky ve smyslu zvracení a nauzey, což vedlo ke zhoršení celkového stavu a hrozila nutnost přerušení terapie. Díky léčebnému konopí se stav výrazně zlepšil, obtíže se minimalizovaly a pacientka mohla pokračovat v efektivní terapii základního onemocnění.

Další případ, který mě napadá, je pacient s generalizovaným nádorem prostaty a mnohočetným metastatickým postižením kostí s krutými bolestmi. Užíval proto vysoké dávky dlouhodobě působícího fentanylu, několikrát denně krátkodobě působící fentanyl i řadu koanalgetik, ale léčba stále nebyla dostatečně účinná a bolest neumožňovala spánek delší než hodinu či dvě. Díky využití léčebného konopí se bolest stabilizovala, takže nebylo nutné dále navyšovat dávku opioidu, a hlavně pacient nyní spí bez probuzení 6 hodin. To vedlo k výraznému zlepšení jeho psychického stavu, neboť byl nespavostí velmi frustrován a odstranění spánkového deficitu zlepšilo celkovou kvalitu jeho života.

Jaké máte zkušenosti s účinností konopného extraktu v porovnání s tradičními analgetiky?

V léčbě bolesti používám léčebné konopí zejména jako koanalgetikum. Tedy u nemocných, kteří již užívají silné opioidy pro závažnou onkologickou bolest, ale stávající léčba není dostatečně efektivní a já nechci nebo nemohu dávku opioidu navyšovat. Dále jej využívám u pacientů, kteří mají vedle závažné bolesti další obtíže jako již zmiňovanou nespavost nebo třeba nechutenství.

Lze tedy léčebné konopí bez problémů kombinovat s ostatními analgetiky?

Ano, řekla bych že je to i nejlepší cesta. Kombinace nám umožňují snížit dávku analgetik, a tím redukovat jejich nežádoucí účinky. Léčba chronické intenzivní bolesti je o hledání nejlepší kombinace léků pro konkrétního pacienta. Někdy se nám daří stav zlepšit rychle, ale jindy hledáme a titrujeme kombinaci léků a velikost dávky tak, abychom dosáhli co nejlepšího efektu s co nejmenšími nežádoucími účinky.

Co nejčastěji očekávají pacienti a jejich rodiny od léčebného konopí? A jsou jejich očekávání naplněna?

Každý pacient s bolestí si hlavně přeje, aby byla bolest co nejmenší, nebo ještě lépe, aby nebyla vůbec. Za každý lék, který nám v tom může pomoci, jsou vděčni nemocní, jejich blízcí i my lékaři. Léčba špatně korigovatelné bolesti vyžaduje komplexní přístup a také trpělivost pacienta i lékaře při hledání optimální kombinace léků. Léčebné konopí má jistě svoje místo v těchto kombinacích, u některých nemocných přináší významný efekt, u jiných menší, ale každý lékař, který se věnuje této problematice, by měl na tuto léčebnou možnost pamatovat.

Jaké vedlejší účinky pacienti hlásí a jak je řešíte?

Někteří si stěžují na zvýšenou únavu a spavost − tam se snažím snížit dávku na minimum a pomalu ji navyšuji do požadovaného efektu. Jedna mladá pacientka měla přetrvávající pocit, že se pod ní hýbe podlaha, a u ní se mi bohužel nepodařilo ani snížením dávky tento nežádoucí účinek odstranit, takže jsem léčbu konopím musela ukončit.

Co byste doporučila těm, kdo o použití léčebného konopí uvažují?

Moje doporučení zní „zkuste to, má to smysl“. Je jasné, že nepomůže všem, není to žádný zázračný lektvar, ale jistě každý z nás má pacienty, kterým může konopí velmi pomoci. V praxi se někdy setkávám s lehce rezervovaným přístupem některých pacientů i kolegů. Mají obavy, aby na ně nebylo pohlíženo jako na narkomany. Je na nás jim vysvětlit, že v tomto případě jde o lék, nikoliv o drogu pro zábavu, a že jim léčebné konopí může přinést mnoho dobrého.

Jak vnímáte budoucnost léčebného konopí v paliativní a onkologické péči? Kde vidíte největší výzvy?

Myslím si, že indikace jsou v současnosti celkem jasně dané. Za největší výzvu proto považuji dostat všechny informace mezi lékaře a pacienty, aby jich co nejvíce mělo k této léčbě přístup. Další výzvou je komunikace a argumentace s plátci zdravotní péče, tedy s pojišťovnami, aby byla pacientům léčba uhrazena v plném rozsahu. Dnes je dávka na měsíc pro pacienta limitována a pojišťovna z tohoto limitu hradí 90 procent.

Základem dnešní medicíny založené na důkazech (EBM) jsou každopádně klinické studie a medicínský výzkum, což je nadále zapotřebí i v této oblasti. Čím více pevných dat o pozitivních účincích léčebného konopí budeme mít k dispozici, tím lépe. Budeme pak schopni lépe vysvětlit pacientům, proč jim léčebné konopí nabízíme, a kolegům argumentovat, proč se nemusejí bát tuto možnost využívat.

   

MUDr. Andrea Skálová
redakce MeDitorialŠtítky
Neurologie Onkologie Algeziologie Farmacie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se