Přípravky podporující dlouhověkost: současnost a perspektiva

18. 12. 2017

Většina moderního světa zažívá výrazné stárnutí populace. Nicméně průměrná délka života, po kterou se jedinec těší zdraví − můžeme říci průměrná délka zdraví −, se nemění. Autoři článku nedávno publikovaného v Journal of Translational Medicine přibližují obor, který se zabývá zpomalením stárnutí.

Geroscience

V současnosti se rozvíjí nové odvětví geriatrické medicíny − geroscience, jež se zaměřuje na farmakologické ovlivnění chorob spojených se stárnutím a na snahy prodloužit dobu, kdy je člověk zdravý. Cílem tohoto oboru je oddálit propuknutí chronických onemocnění souvisejících s věkem.

Nový přístup

Geroscience vychází z konceptu, že prodloužení průměrné délky zdraví zpomalením stárnutí je nejúčinnějším způsobem, jak bojovat s různými chronickými nemocemi vyššího věku a stavy, které snižují soběstačnost jedince. Aktuální přístup − na základě obecně přijímaného paradigmatu založeného na nemoci − bojuje s jednotlivými potížemi, což se jeví být méně efektivní.

Anti-aging léčiva

Jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí na poli moderní biogerontologie je výzkum látek specificky účinkujících na potíže spojené s věkem (označovaných jako anti-aging léčiva). Ukázalo se, že některé skupiny chemicky syntetizovaných účinných látek a nutrientů, jako jsou například mimetika kalorické restrikce, induktory autofágů nebo senolytika, mají díky svému možnému ovlivnění základních procesů stárnutí potenciál působit efektivně v rámci anti-aging snah. V moderním farmaceutickém průmyslu je vývoj nových skupin anti-aging léčiv velmi nadějným směrem, jelikož cílovou skupinou je perspektivně celá populace.

Důsledky změn

Zavedení přístupů založených na geroscience do zdravotní péče by vedlo ke zvýšení podílu zdravých jedinců v populaci, jelikož by se oddálilo propuknutí chronických chorob spojených s věkem. To by mohlo vést ke snížení biologického věku populace, zvýšení věku odchodu do důchodu i věku, kdy jedinec ztrácí soběstačnost. Ekonomické, sociální a etické aspekty aplikace změn zahrnujících průměrnou délku zdraví a života však musejí být před zavedením do praxe v prvé řadě důkladně prodiskutovány.

(mir)

Zdroj: Vaiserman A., Lushchak O. Implementation of longevity-promoting supplements and medications in public health practice: achievements, challenges and future perspectives. J Transl Med 2017 Jul 20; 15 (1): 160, doi: 10.1186/s12967-017-1259-8.Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se