Vliv užívání fytoestrogenů na tělesnou hmotnost žen v postmenopauze

11. 11. 2018

Počet žen, které užívají k úlevě od menopauzálních symptomů místo hormonální substituční léčby přípravky založené na fytoestrogenech, se zvyšuje. U žen obézních či s nadváhou je popisována tendence k vyšší prevalenci a větší závažnosti menopauzálních syndromů. Účinkem fytoestrogenů na složení těla, který dosud není zcela objasněn, se zabývala nedávno publikovaná metaanalýza.

Fytoestrogeny

Fytoestrogeny jsou biologicky aktivní rostlinné látky s estrogenním účinkem. Nejčastěji se užívají izoflavony (genistein a daidzein) a lignany. K nejběžněji užívaným patří doplňky se sójovými izoflavony, extrakty ze sóji a rostlinné přípravky s obsahem jetele lučního a ploštičníku hroznovitého.

Cíl a metodika studie

Pro objasnění vztahu mezi suplementací fytoestrogenů a hlavními parametry složení těla u žen v postmenopauze byl proveden systematický přehled a metaanalýza dostupné literatury. Publikované práce byly vyhledávány v 5 elektronických databázích v období od jejich vzniku do dubna 2018. Do metaanalýzy byly zařazeny randomizované kontrolované klinické studie žen v menopauze, ve kterých byla suplementace fytoestrogeny doplněná běžnou dietou porovnávána s placebem.

Výsledná zjištění

Vstupním kritériím vyhovělo 23 studií, zahrnujících celkem 1180 postmenopauzálních žen. Nebyla zjištěna žádná souvislost mezi užíváním fytoestrogenů a tělesnou hmotností, indexem tělesné hmotnosti (BMI), obvodem pasu a boků, celkovým obsahem tuku nebo procentem tělesného tuku.

Suplementace fytoestrogeny však byla spojena s malým poklesem poměru pasu a boků; poolovaný průměrný rozdíl činil –0,01 cm (95% interval spolehlivosti [CI] –0,01 až –0,006).

Při analýze podskupin byl při suplementaci fytoestrogeny zjištěn mírný pokles tělesné hmotnosti proti placebu u zdravých postmenopauzálních žen (poolovaný průměrný rozdíl změny −0,28 kg; 95% CI –0,52 až –0,04) a v kontrolovaných studiích s mediánem počtu účastnic 66 a méně (poolovaný průměrný rozdíl změny –0,49 kg; 95% CI –0,87 až –0,11).

Naproti tomu u postmenopauzálních žen s již přítomnými poruchami metabolismu (prediabetem, diabetem mellitem 2. typu, prehypertenzí a hyperlipidémií) bylo užívání fytoestrogenů spojeno s nárůstem tělesné hmotnosti (poolovaný průměrný rozdíl změny 0,78 kg; 95% CI 0,53–1,03).

Zároveň bylo zjištěno, že některé typy fytoestrogenů, například daidzein, ale nikoliv sójové produkty nebo směsi izoflavonů, mohou u žen v menopauze vést k mírným nepříznivým změnám ve složení těla.

Závěr

Podávání fytoestrogenů ke zvládnutí symptomů menopauzy by mohlo mít především v závislosti na typu fytoestrogenu a přítomné metabolické poruše nepříznivý vliv na tělesnou hmotnost. Než bude k dispozici více důkazů, doporučují autoři této studie kombinovat doplňky obsahující fytoestrogeny (zejména přípravky s vyšším obsahem daidzeinu) s nízkokalorickou dietou nebo zvýšenou tělesnou aktivitou.

(blu)

Zdroj: Glisic M., Kastrati N., Musa J. et al. Phytoestrogen supplementation and body composition in postmenopausal women: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Maturitas 2018; 115: 74–83, doi: 10.1016/j.maturitas.2018.06.012.Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se