Fluoridace jako součást preventivní zubní prohlídky

31. 8. 2018

Preventivní stomatologická prohlídka hrazená z veřejného zdravotního pojištění obsahuje soubor úkonů, které by v jejím rámci měly být provedeny. Jedním z těchto úkonů je provedení fluoridace.

Jednou ročně hrazeno u dospělých, dvakrát ročně u dětí

Preventivní stomatologické prohlídky jsou důležitou součástí péče o zdraví. Jejich účelem by mělo být předcházení rozvoji onemocnění dutiny ústní, a to jak včasným odhalením případných patologií, tak prevencí jejich vzniku. Součástí této prohlídky by tedy mělo být i poučení pacienta o vhodném způsobu provádění ústní hygieny, která je hlavní zbraní v boji proti zubnímu kazu. A také by měla být provedena aplikace fluoridačního prostředku.

Dle aktuálních propozic VZP (číselník výkonů v. 01114 s platností od 1. 7. 2016) spadá pod úkon vyšetření a ošetření registrovaného pacienta v rámci preventivní péče (kód 00901) i lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků dle přílohy č. 1 zákona č. 48/1997 Sb. V rámci této přílohy je definováno, že se jedná o fluoridaci přípravkem obsahujícím aminfluorid bez použití nosiče. Kód 00901 je možno vykázat 1× ročně u dospělých a 2× ročně u dětí a mladistvých. Kód 00902 − opakované vyšetření a ošetření registrovaného pacienta − fluoridaci nezahrnuje.

Profylaktické i psychologické hledisko

U řady pacientů je k dosažení zlepšení stavu tvrdých zubních tkání i celkového orálního zdraví nutná výraznější intervence než pouze poučení o hygieně a fluoridace při preventivní prohlídce. A je více než dobře, že stále větší množství ordinací spolupracuje s dentální hygienistkou, která má mnohem více času i možností pro edukaci a profylaxi, než kolik má v rámci běžného provozu praxe praktický zubní lékař.

Na druhou stranu je však i poměrně dost pacientů, kteří buď další (z veřejného zdravotního pojištění nehrazené) profylaktické úkony nepotřebují, nebo si je nemohou, případně nechtějí dovolit. Ale i u takových pacientů by fluoridace měla být provedena, a to jak z hlediska profylaxe zubního kazu, tak i z hlediska psychologického, kdy pacient vidí, že užití vhodných prostředků nemusí být náročné a může pomoci předcházet budoucím problémům. Samozřejmě je vhodné ho poučit, že aplikace fluoridů pouze při prohlídce je pro prevenci zubního kazu nedostatečná a hlavní část práce v boji se zubním kazem leží na pacientovi. Spočívá v pravidelné a pečlivé ústní hygieně a používání fluoridových přípravků i při domácí péči.

(norg)

Zdroje:

  1. Zákon č. 1/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné na: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=83285&nr=1~2F2015&rpp=15#local-content
  2. Výše úhrad a podmínky úhrady ambulantní zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a příslušná regulační omezení pro rok 2011. Dostupné na: www.dent.cz/img_data/file/2011/ZP/VZP-2011.pdf
  3. Číselník VYKONY v. 01114 (platnost od 1. 7. 2016, nahrazuje v. 01113). Dostupné na: https://webevzp.blob.core.windows.net/media/Default/dokumenty/ciselniky/ostatni/vykony_01114.pdf


Štítky
Farmacie Farmaceutický asistent
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se