LIDSKÝ HEPATOCYT: I. MODEL PRO STUDIUMMETABOLIZMU A TOXICITY XENOBIOTIK


Human Hepatocyt: I. Model for the Study of Xenobiotic Metabolism and Toxicity

Isolated human hepatocytes have become one of the most attractive experimental approaches to thestudy of the specific metabolic functions of the human liver, interactions between liver cells andinfectious agents, and metabolism and pharmacotoxicity of drugs. Particularly the primary cellculture model provides an in vitro system for investigating specific mechanisms in a preciselycontrolled conditions. In the present paper the legislative and ethical problems concerning availa-bility of human liver samples, techniques developed for isolation, preservation and cultivation ofhepatocytes are discussed. In addition, a comparison of human and rat hepatocyte models in thestudy of the metabolism and cytotoxicity of taxol is reviewed.

Key words:
human hepatocyte – isolation – primary cultures – xenobiotics – metabolism


Autoři: P. Kosina;  Z. Dvořák;  D. Walterová
Působiště autorů: Ústav lékařské chemie a biochemie Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1999; , 65-71
Kategorie: Články

Souhrn

Použití izolovaných lidských hepatocytů se stalo jedním z nejpřitažlivějších experimentálníchpřístupů ke studiu specifických metabolických funkcí lidských jater, interakcí mezi jaternímibuňkami a infekčními agens, metabolizmu a farmakotoxicity léčiv. Zejména model jejich primár-ních kultur je vhodný in vitro systém ke sledování specifických mechanizmů za kontrolovanýchpodmínek. V článku jsou diskutovány legislativní a etické otázky týkající se odběru lidskéhojaterního materiálu, popsány současné techniky pro izolaci, uchovávání a kultivaci lidských hepa-tocytů. Na příkladu taxolu jsou ukázány rozdílné výsledky biotransformace tohoto cytostatikazískané na modelu lidského a potkaního hepatocytu.

Klíčová slova:
lidský hepatocyt – izolace – primární kultury – xenobiotika – metabolizmus

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1999 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se