VIROVÁ ONEMOCNĚNÍ JATERSOUČASNÉ MOŽNOSTI LÉČBY


Viral Liver Diseases. Current Status of TherapyViral liver diseases, particularly hepatitides of type B (HBV) and C (HCV) show an increasing trend,the number of infected people in the world being several hundred million people. With the exceptionof other forms (HAV, HDV, HEV, and HGV), where infectivity is also high, possible transmissionand infection in HBV and HCV are often independent of the affected person (blood transfusion,stomatological operations, surgery, etc.). Treatment of hepatitides not proceeding into a chronicstage is without any problems at the moment. In the case of HBV, besides chemical drugs whichare being developed, vaccination is available. Hepatitis C remains to be a problem of worldimportance. Its growth in recent years runs parallel to an increase in drug addicts and HIV infection.The difficulties in the development of vaccines are related to rapid mutation of the virus andcontinuous formation of other serotypes. Progress in many biological disciplines is a certainwarranty that the so-called NS3 proteases inhibitors and medicaments of other types, includingvaccines, will be introduced into practice for HCV treatment.

Key words:
hepatitis – drugs – treatment


Autoři: L. Beneš
Působiště autorů: Ústav chemických léčiv Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity, Brno
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2001; , 70-77
Kategorie: Články

Souhrn

Virová onemocnění jater. Současné možnosti léčbyVirová onemocnění jater, zvláště hepatitidy typu B (HBV) a C (HCV) mají stoupající tendenci,přičemž na světě je infikovaných několik set milionů lidí. S výjimkou ostatních forem (HAV, HDV,HEV a HGV), kde je infekčnost rovněž vysoká, jsou možnosti přenosu a nákazy u HBV a HCV častonezávislé na postiženém (krevní transfuze, zubolékařské zákroky, operace apod.). Léčba hepatitidnepřecházejících do chronického stadia je v současnosti prakticky bezproblémová. V případě HBVje již kromě vyvíjených chemoterapeutik dostupná vakcinace. Světovým problémem zůstává hepa-titida C, jejíž nárůst v posledních letech jde souběžně s nárůstem drogově závislých. Obtížnost vývojevakcín je ve vztahu s rychlou mutací viru a pokračující tvorbou dalších serotypů. Pokrok v mnohýchbiologických oborech je v současnosti určitou zárukou, že budou do praxe zavedeny již v tomto rocea v nejbližších dalších tzv. inhibitory NS3 proteas a léčiva dalších typů, včetně vakcín.

Klíčová slova:
hepatitis – léčiva – léčba

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2001 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se