Průzkum zájmu kuřáků o zanechání kouření a o pomoc a konzultace v lékárnách při odvykání kouření


A Survey into Smokers’ Interest in Quitting Smoking and in the Provision of Smoking Cessation Counselling in Community Pharmacies

Since even a little help from healthcare professionals provided to smokers in the form of a clear-cut and resolute interventions may help increase a rather low rate of smokers’ successful attempts to quit smoking, the pharmacists, who are on a daily basis in a close contact with the patients-smokers, have a very good position to assume an important role in enforcing the anti-smoking activities, both in the form of their active approach to such patients and the provision of counselling to support smoking cessation. Our questionnaire was designed to assess the interest of smokers in the Czech Republic and Slovakia in quitting smoking and the interest of those who intend to give up their bad habit in smoking cessation counselling provided in community pharmacies as well as their potential willingness to pay for this service. The survey has shown that almost 80 % of smokers want to quit smoking. Of those, some 42 % are interested in smoking cessation counselling provided in community pharmacies, while around 37 % are yet undecided as to whether they would use such services. Nearly 91 % of potential clients of smoking cessation counselling service expressed willingness to pay for it, 40 % of them said they would be willing to pay more then 100 Czech/Slovak crowns (around 3 EUR) for the service. Smoking cessation counselling in community pharmacies could become another effective tool to help cut down the number of smokers and also improve the prestige of pharmaceutical profession as such. The great interest of smokers in quitting smoking and in smoking cessation counselling provided in community pharmacies supports our effort to establish the service as a common service of pharmaceutical care in the Czech Republic and Slovakia.

Key words:
smoking – smoking cessation – quit smoking interest – pharmacy – pharmaceutical care


Autoři: M. Vavřík;  P. Matejka;  P. Švec
Působiště autorů: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2005; 54, 178-183
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Vzhledem k tomu, že malou úspěšnost pokusů o zanechání kouření může citelně zvýšit už i krátká a důrazná intervence zdravotního pracovníka, jsou lékárníci, kteří denně přicházejí do styku s množstvím pacientů – kuřáků, v ideální pozici k převzetí významné role v prosazování protikuřáckých aktivit, a to svým působením a zavedením služby pomoci při odvykání od kouření. Byl vypracován dotazník s cílem zjistit zájem kuřáků v České a Slovenské republice o zanechání kouření a u těch, kteří chtějí kouření zanechat, zájem o využití pomoci při odvykání kouření v lékárně a případnou ochotu se na těchto službách ekonomicky podílet. Z výsledků průzkumu vyplývá, že téměř 80 % kuřáků má zájem o zanechání kouření. Z těchto zájemců by 42 % využilo pomoci při odvykání kouření v lékárně a 37 % není rozhodnuto, zda by služby využilo. Zájemci by dokonce v 91 % byli ochotni ekonomicky se na konzultacích podílet, 40 % z nich i částkou nad 100 Kč/Sk. Pomoc při odvykání kouření v lékárnách by se mohla stát dalším účinným prostředkem ke snížení počtu kuřáků a také ke zvýšení prestiže lékárnického povolání. Velký zájem kuřáků chtějících kouření zanechat o využití této služby podporuje naši snahu zavést ji u nás do běžné lékárenské péče.

Klíčová slova:
kouření – odvykání kouření – zájem o zanechání kouření – lékárna – lékárenská péče


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 4

2005 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění
Autoři:

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se