Morin v terapii ischemicko-reperfuzního poškození ledvinné tkáně laboratorního potkana


Morin in the Therapy of the Ischemia-Reperfusion Damage Model of the Rat Kidney

The aim of this study was to analyze the protective effects of morin administered during the therapy of reperfusion injury of the laboratory rat kidney. Animals were randomly divided into five groups (n=10). One group was left intact. Three medicated groups and one placebo group were subjected to ischemia (60 min) and reperfusion of the left kidney. Morin was suspended in a 2 ml of 0.5% Avicel solution and administered orally by a gastric probe at doses of 5, 10, and 20 mg.kg⁻¹ once a day for 15 days. The placebo group was given only 2 ml of 0.5% Avicel in the same way. On the 15th day, all the animals were exsanguinated and the reperfused kidneys were recovered. Selected biochemical markers in blood were assessed: superoxide dismutase, glutathion peroxidase, total antioxidative capacity, malondialdehyde, creatinine, urea, and uric acid. Creatinine, urea, and total protein were analyzed in urine, and a 24-hour diuresis was recorded. The kidney tissue samples were used for histopathological examination. Morin supported the organism’s own defensive reactions against free radicals and decreased lipid peroxidation in the cell membranes and contributed to the recovery of kidney functions. The histopathological results confirm 20 mg.kg⁻¹ as the most effective dose.

Key words s:
antioxidative effect – ischemia-reperfusion – kidney – morin – therapy


Autoři: L. Bartošíková;  J. Nečas;  V. Suchý 1;  D. Jankovská 1;  E. Janoštíková;  T. Bartošík 2;  J. Klusáková 3;  J. Juřica 4;  T. Florian;  M. Frydrych;  J. Krčmář;  P. Fráňa 5;  J. Fráňová 6
Působiště autorů: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, Ústav humánní farmakologie a toxikologie ;  Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, Ústav přírodních léčiv 1;  Úrazová nemocnice, Brno 2;  Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, I. Patologicko-anatomický ústav, Brno 3;  Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Farmakologický ústav, Brno 4;  Fakultní nemocnice U sv. Anny, II. interní klinika, Brno 5;  Dětská nemocnice FN, Brno 6
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2006; 55, 78-83
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cílem předložené studie bylo sledovat protektivní efekt morinu podávaného v rámci terapie ischemicko-reperfuzního poškození. Zvířata byla randomizovaně rozdělena do 5 skupin (n=10). Jedna skupina byla intaktní. U tří skupin léčených a jedné placebo skupiny byla navozena ischémie ledviny a následná reperfuze levé ledviny v celkové anestezii. Třem skupinám zvířat (n=10) – skupiny léčené – byl podáván morin ve vzestupných koncentracích 5 mg/kg, 10 mg/kg a 20 mg/kg, a to perorálně v 0,5% roztoku Avicelu 1x denně. Čtvrté skupině zvířat (n=10) – placebo skupina – byl aplikován pouze 0,5% roztok Avicelu v množství a způsobem podání jako v případě skupiny léčené. Na konci experimentu 15. den byla zvířata v celkové anestezii exsanquinována a byly vyšetřeny zvolené biochemické parametry (superoxiddismutasa, glutathionperoxidasa, celková antioxidační kapacita, malondialdehyd, kreatinin, urea a kyselina močová). V moči byly analyzovány kreatinin, urea a celková bílkovina; byla měřena diuréza v průběhu 24 hodin. Dále byly odebrány vzorky ledvinné tkáně pro histopatologické vyšetření. Morin podporuje vlastní obranné reakce organizmu proti volným radikálům, jeho podávání vede k poklesu peroxidace lipidů v buněčných membránách a ke zlepšení ledvinných funkcí. Nejlepšího histopatologického výsledku bylo dosaženo u dávky 20 mg/kg.

Klíčová slova:
antioxidační efekt – ischémie-reperfuze – ledviny – morin – terapie


Štítky
Farmacie Farmakologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se