Testování antidiabetického a antioxidačního účinku flavonoidu osajinu v experimentu


Testing of antidiabetic and antioxidative effect of the flavonoid osajin in an experiment

The antidiabetic and antioxidative effect of osajin was monitored under the conditions of alloxaninduced diabetes mellitus in an in vivo experiment. The animals were divided by random selection into 2 groups (n=7). The treated group was administered osajin in peroral doses of 10 mg/kg in Avicel, the placebo diabetic group was given only the solution of Avicel, and the last group was intact. Selected laboratory parameters (glucose, urea, cholesterol, antioxidative enzymes, total antioxidative capacity, malondialdehyde in serum, diuresis, total glucose and protein losses through urine) were determined in all animals. Kidney tissue and pancreas samples were taken for histopathological analysis. The findings included a statistically significant increase (p≤0.05) in the glutathione peroxidase catalytic activity, total antioxidative capacity (p≤0.01) and a statistically significant decrease (p≤0.01) on malondialdehyde level in the treated group compared to the placebo group. A statistically highly significant decrease (p≤0.01) in diuresis, glucose and protein losses through urine were identified in the treated group compared to the placebo group. The superoxide dismutase catalytic activity, urea and cholesterol levels involved non-significant changes. The results of biochemical examination show a protective antidiabetic and antioxidative effect of osajin. The results of histopathological examination correlate with them only partially.

Key words:
osajin – diabetes mellitus – antioxidants


Autoři: J. Fráňová 1;  M. Pavlík 2
Působiště autorů: Fakultní nemocnice Brno, Dětská nemocnice, II. dětská klinika 1;  Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně, Anesteziologicko–resuscitační klinika 2
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2007; 56, 200-204
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Záměrem pilotní studie bylo sledovat antidiabetický a antioxidační efekt osajinu u alloxanového diabetu v experimentu in vivo. Zvířata byla metodou náhodného výběru rozdělena do 2 skupin (n=7). Skupině léčené byl podáván osajin v dávce 10 mg/kg v 0,5% roztoku Avicelu perorálně 1× denně, skupině placebo byl podáván pouze roztok Avicelu. Poslední skupina byla intaktní (bez zákroku a bez medikace). U zvířat byly stanoveny vybrané laboratorní parametry (glukosa, urea a cholesterol v séru, ztráty glukosy a bílkovin močí), diuréza, antioxidační enzymy (superoxiddismutasa, glutathionperoxidasa), celková antioxidační kapacita a hladina malondialdehydu, a to na konci experimentu. Byly odebrány vzorky ledvinné tkáně a pankreatu pro histopatologické vyšetření. Byl zjištěn statisticky významný vzestup (p≤0,05) katalytické aktivity glutathionparoxidasy a celkové antioxidační kapacity (p≤0,01) u léčené skupiny ve srovnání se skupinou placebo. Dále byl zjištěn statisticky významný pokles hladiny malondialdehydu (p≤0,01) u léčené skupiny ve srovnání se skupinou placebo. Superoxiddismutasa nevykázala signifikantní změny. Byl zjištěn statisticky vysoce významný pokles (p≤0,01) diurézy, glykosurie a ztrát bílkovin močí u léčené skupiny ve srovnání se skupinou placebo. Hodnoty cholesterolu a urey vykázaly nesignifikantní změny. Výsledky biochemického vyšetření ukazují na antidiabetický a antioxidační efekt osajinu. Histopatologické nálezy s těmito výsledky korelují pouze částečně.

Klíčová slova:
osajin – diabetes mellitus – antioxidanty


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění
Autoři:

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se