ČASOPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FARMACIE V ROCE 2008


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2008; 57, 3
Kategorie: Úvodník

Rokem 2008 zahájil náš farmaceutický časopis, odborné periodikum České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti svůj 57. ročník. I nadále, stejně jako v předešlých letech a dobu celého svého trvání si zachovává vědecký charakter s tradicí postavenou na společné publikační činnosti českých a slovenských odborníků z oblasti farmacie a příbuzných oborů. Zveřejňuje nejnovější vědecké poznatky z oblasti farmacie a souvisejících oborů formou původních prací, příp. krátkých sdělení, kde čtenáři najdou převážně výsledky činnosti farmaceutického výzkumu. Publikované přehledy a odborná sdělení z jednotlivých oblastí farmacie slouží k získávání nových informací pro postgraduální i kontinuální vzdělávání, pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost i pro běžnou farmaceutickou praxi. Kromě výše uvedených rubrik publikuje články z historie farmacie a zveřejňuje informace z činnosti našich i zahraničních farmaceutických společností, různé zprávy a recenze knih i jiných odborných publikací. Náš časopis uveřejňuje stručné souhrny přednášek a sdělení z odborných akcí pořádaných oběma národními farmaceutickými společnostmi a jejich odbornými sekcemi. Rozsah a úpravu abstraktů je nutné dohodnout s naší redakcí v dostatečném předstihu. Obsah časopisu je limitován ročně 6 čísly s 52 stranami formátu A4.

Rozšířilo se zveřejňování publikaci článků s dedikací grantového či jinak finančně podporovaného výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů, které jsou zpoplatňovány a umožňují udržovat existenci našeho časopisu i v jeho tíživé ekonomické situaci. Velmi pozitivní ohlas má i možnost publikovat v časopise Česká a slovenská farmacie původní, příp. přehledové práce z oblasti výzkumu a vývoje podporovaných z veřejných zdrojů v anglickém jazyce. Česká a slovenská farmacie je vědecký časopis obou národních farmaceutických společností a jeho zaměření, charakter a jazyk musí této skutečnosti odpovídat. V minulém roce se v jednotlivých číslech časopisu publikovaly 1–3 články v anglickém jazyce. Tyto články v anglické verzi se v plném znění spolu s jejich anglickými a českými souhrny zveřejňují i na internetových stránkách časopisů ČLS JEP, u publikací v českém nebo slovenském jazyce se na těchto internetových stánkách zveřejňují jejich souhrny. Zvyšuje se tak citovatelnost našich autorů v mezinárodním měřítku. Na adrese www.clsjep.cz proto naleznete v rámci časopisů vydávaných Českou lékařskou společností J. E. Purkyně i časopis Česká a slovenská farmacie, jeho obsah, souhrny jednotlivých článků, plné texty anglicky psaných článků a další informace v českém i anglickém jazyce. Podle názvů článků, jednotlivých autorů, klíčových slov a dalších znaků jsou dostupná nejen běžná čísla časopisů, ale i články minulých ročníků. Zasílání anglicky psaných textů s anglickými i českými souhrny se řídí stejnými pravidly jako u českých/slovenských rukopisů – viz Pokyny autorům v každém čísle časopisu, kde jsou uvedeny i některé další podmínky pro jejich zveřejnění. Bližší informace ohledně zasílání rukopisů získáte kontaktem s naší redakcí, uvedeným v tiráži časopisu.

Kromě zveřejňování v síti Internet je náš časopis indexován v Embase/Excepta Medica, Medline/Index Medicus, Chemical Abstract, Chemical Titles, Analytical Abstracts, INIS Atomindex, International Pharmaceutical Abstracts a excerptován Bibliographia medica Čechoslovana, Scopus.

Abychom uspokojili co nejvyšší počet zájemců a podpořili publikační aktivitu mladých odborníků pregraduálního i postgraduálního studia, zkrátili jsme dobu zpracování rukopisů. Tím se zkracuje doba mezi přijetím příspěvků do redakce a jejich zveřejněním, což vede k věcné i finanční ekonomizaci vydavatelské činnosti. K tomu napomáhá především zasílání rukopisů do redakce v tištěné i elektronické verzi (viz Pokyny autorům).

Redakce časopisu přivítá vaše názory a připomínky k jeho obsahu i úpravě, aby sloužil co nejlépe nejen členům našich odborných společností, ale i všem, kteří se o vědecké poznatky ve farmacii a jejich aplikaci pro zdravotnictví zajímají.

Při této příležitosti redakce děkuje všem autorům, recenzentům a ostatním spolupracovníkům, kteří pomáhají zvyšovat kvalitu našeho časopisu, a tím i počet čtenářů a předplatitelů. Zájemci o nové předplatné mohou využít elektronické přihlášky na adrese http://www.clsjep.cz, nebo kontaktovat Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel./fax: 296 181 805, e-mail: spalova@cls.cz, či přímo redakci časopisu. Finančně náročnější vstupy zhoršují ekonomickou situaci časopisu. Proto přivítáme v našem časopise více inzertních aktivit. Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá Inzertní oddělení ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 224 266 253, tel./fax: 224 266 265, e-mail: ntsinzerce@cls.cz (viz tiráž).

Všem členům České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti i všem našim spolupracovníkům a čtenářům přejeme při příležitosti nového roku zdraví, úspěchy a všechno nejlepší.

redakce


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2008 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se