Nové knihy


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2017; 66, 186
Kategorie: Nové knihy

Mlynarčík D, Májeková H, Dubničková M. Farmaceutická mikrobiológia. Bratislava, Univerzita Komenského 2017, 422 s. ISBN 978-80-223-4102-8

Autori tejto vysokoškolskej učebnice, dlhoroční kvalifikovaní učitelia Katedry bunkovej a molekulárnej biológie liečiv Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc., RNDr. Hyacinta Májeková, PhD., a doc. Mgr. Martina Dubničková, PhD., si pri jej tvorbe iste položili otázku, čo je farmaceutická mikrobiológia a čím sa líši od klasickej alebo lekárskej mikrobiológie.

V recenzovanom diele postupne študenta farmácie zasväcujú a mu vysvetľujú miesto mikroorganizmov v prírode a ich význam pre človeka, popisujú bakteriálnu bunku, jej rozmnožovanie a kultiváciu, otázky dedičnosti, mutácie, prenos génov, koexistenciu človeka s mikroorganizmami, ich taxonómiu a klasifikáciu.

V ďalšej časti venujú pozornosť vírusom, priónom, hubám a prvokom a otázkam prevencie, profylaxie a terapie infekčných chorôb.

V následnej časti sa venujú problematike chemoterapeutík a antibiotikám, antivirotikám, sterilizácie, dezinfekcie a konzervancie.

Záverečná časť učebnice je venovaná kontaminácie farmaceutických prípravkov mikroorganizmami a prínosu mikrobiológie pre farmaceutické vedy a pre prax.

Za každou kapitolou, ktorých je 17, je zaradený dôvetok, v ktorom sú zhrnuté najdôležitejšie aspekty rezultujúce z problematiky preberanej v kapitole, ktoré sú napísané veľmi výstižne, kvalifikovane a u vnímavého čitateľa môžu poslúžiť i ako námety aj na eseje. Tieto dôvetky je možno považovať za pozitívnu formu inovácie obsahu učebnice, pretože ich obsah núti čitateľa zamýšľať sa aj nad filozofickými otázkami mikrobiológie.

Analýza obsahu učebnice ukazuje, že jej autori do jej obsahu zahrnuli i kľúčové poznatky aj z molekulovej biológie, ktorá svojími poznatkami prehlbuje naše poznatky o mikrosvete.

Recenzované dielo spĺňa všetky predpoklady modernej vysokoškolskej učebnice, pretože jej autori v plnej miere splnili úlohu, ktorú si vytýčili

J. Čižmárik


Štítky
Adiktologie Biochemie Dětská onkologie Dětská psychiatrie Diabetologie Endokrinologie Farmacie Farmakologie Intenzivní medicína Interní lékařství Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Toxikologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 4

2017 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se