Názory a znalosti týkající se doplňků stravy mezi studenty farmacie


Autoři: Charalampos Triantis;  Evanthia Asimakopoulou;  Konstantina Konidari;  Anna Filotheidou;  Panagiotis Theodosis Nobelos
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2022; 71, 59-66
Kategorie: ORIGINAL ARTICLE

Souhrn

Byla zjištěna celá řada interakcí mezi doplňky stravy a léky, a proto by si zdravotníci měli být vědomi správného používání doplňků stravy. Hlavním cílem této studie bylo posoudit názory a znalosti týkající se doplňků stravy mezi studenty farmacie. Byla provedena průřezová studie s cílem posoudit názory a znalosti týkající se doplňků stravy mezi studenty farmacie. Byl zpracován přehled literatury o doplňcích stravy s cílem vytvořit 24položkový dotazník a na základě expertních indicií byla stanovena jeho zjevná a obsahová validita. Vzorek tvořilo 142 studentů farmacie na Kypru, jejichž výsledky jsou prezentovány. Většina účastníků užívala doplňky stravy (66,9 %) a domnívala se, že doplňky stravy se mohou vzájemně ovlivňovat a mohou mít toxické účinky. Osoby ve vyšších ročnících studia dosáhly vyššího skóre ve znalostech než osoby v nižších ročnících. Průměrné skóre (průměr ± SD) znalostí o doplňcích stravy bylo 9,14 ± 2,67, 8,71 ± 2,92, 9,91 ± 2,08, 11,16 ± 3,00 a 15,76 ± 2,67 pro jednotlivé ročníky studia a bylo porovnáno pomocí jednorozměrné ANOVA s následnou Bonferroniho korekcí. Hladina statistické významnosti byla stanovena na p < 0,05. Studie ukázala, že studenti farmacie jsou dostatečně informováni o doplňcích stravy a že tento předmět je nezbytný pro kurikulum farmaceutického studia.

Klíčová slova:

znalosti – doplňky stravy – názory – studenti farmacie


Zdroje

1. Bailey R. L. Current regulatory guidelines and resources to support research of dietary supplements in the United States. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 2020; 60(2), 100298– 100309. https://doi.org/10.1080/10408398.2018.1524364

2. Dietary Supplement Use Reaches All Time High. CRN Consumer Survey on Dietary supplements available at: https://www.crnusa.org/newsroom/dietary-supplement- use-reaches-all-time-high. Accessed 20 January 2022.

3. Bailey R. L, Gahche J. J., Miller P. E., Thomas P. R., Dwyer J. T. Why US adults use dietary supplements. JAMA Intern. Med. 2013; 173(5), 355–361. https://doi. org/10.1001/jamainternmed.2013.2299

4. Axon D. R., Vanova J., Edel C., Slack M. Dietary supplement use, knowledge, and perceptions among student pharmacists. Am. J. Pharm. Educ. 2017; 81(5), Article 92. https://doi.org/10.5688/ajpe81592

5. Steyn N., Labadarios D., Nel J. H., Heidi-Lee R. Development and validation of a questionnaire to test knowledge and practices of dietitians regarding dietary supplements. Nutrition 2005; 1(1), 51–58. https://doi.org/ 10.1016/j.nut.2004.09.0086

6. Smith T., Kawa K., Eckl V., Morton C., Stredney R. Herbal supplement sales in US increase 7.7% in 2016: Consumer preferences shifting toward ingredients with general wellness benefits, driving growth of adaptogens and digestive health products. Herbal Gram J. Am. Bot. Counc. 2017; 115, 56–65.

7. Sharma A., Adiga S., Ashok M. Knowledge, Attitude and practices related to dietary supplements and micronutrients in health sciences students. J. Clin. Diagn. Res. 2014; 8, HC10–HC13. https://doi.org/10.7860/ JCDR/2014/9329.4683

8. Owens C., Toone T., Steed-Ivie M. A survey of dietary supplement knowledge, attitudes, and use in a rural population. J. Nutr. Food Sci. 2014; 4(5), 1000304. https:// doi.org/10.4172/2155-9600.1000304

9. Enwerem N. M., Okunji P. Knowledge, Attitudes and awareness of food and drug interactions among nurses with different levels of experience. Int. J. Nurs. 2015; 2(1), 1–9. http://dx.doi.org/DOI:10.15640/ijn.v2n1a1

10. Jyoti M. B., Jayanthi M. K., Basavaraj R. T., Renuka M. Knowledge and awareness of food and drug interactions (FDI): a survey among health care professionals. IJPCS 2012; 1(4), 97–105.

11. Jakabovičová M., Ďurkovičová Z., Ondrejkovičová M., Faktorová X., Mojto V., Szántová M. Hepatotoxic potential of nutritional and dietary supplements. Prakt. Lék. 2021; 101(2), 87–96.

12. Boon H., Hirschkorn K., Griener G., Cali M. The ethics of dietary supplements and natural health products in pharmacy practice: a systematic documentary analysis. Int. J. Pharm. Pract. 2009; 17(1), 31–38. https://doi.org/ doi:10.1211/ijpp.17.1.0005

13. Waddington F., Naunton M., Kyle G., Thomas J., Cooper G., Waddington A. A systematic review of community pharmacist therapeutic knowledge of dietary supplements. Int. J. Clin. Pharm. 2015; 37(3), 439–446. https://doi.org/doi:10.1007/s11096-015- 0092-5

14. Medhat M., Sabry N., Ashoush N. Knowledge, attitude and practice of community pharmacists towards nutrition counselling. Int. J. Clin. Pharm. 2020; 42(6), 1456–1468. https://doi.org/doi:10.1007/s11096-020- 01106-0

15. Homan E. M. Dietary Supplements and College Students: Use, Knowledge, and Perception [MSc Thesis], Kent State University; 2018. Available at: http://rave.ohiolink.edu/ etdc/view?acc_num = kent1532083809853366. Accessed 20 January 2022.

16. Farghali H., Kameníková L., Hodis J., Kutinová Canová N. Potential interactions between drugs and dietary supplements. Čas. Lék. čes. 2014; 2, 67–71.

17. Yetley E. A. Multivitamin and multimineral dietary supplements: Definitions, characterization, bioavailability, and drug interactions. Am. J. Clin. Nutr. 2007; 85(1), 269S–276S. https://doi.org/doi:10.1093/ajcn/85.1.269S

18. Sajid S. A., Sultana R., Masaratunnisa M., Naaz S., Adil M. S. A Questionnaire study of food – drug interactions to assess knowledge of people from diverse backgrounds. Asian J. Med. Health 2017; 5(2), 1–9 (Article no.AJMAH.33682). https://doi.org/doi:10.9734/ AJMAH/2017/33682

19. Agbabiaka T. B., Spencer N. H., Khanom S., Goodman C. Prevalence of drug–herb and drug–supplement interactions in older adults: a cross-sectional survey. Br. J. Gen. Pract. 2018; 68(675): e711–e717. Available from: https://doi.org/doi:10.3399/bjgp18X699101

20. Streiner D. L. Figuring out factors: the use and misuse of factor analysis. Can. J. Psychiatry 1994; 39(3), 135–140. https://doi.org/doi:10.1177/070674379403900303

21. Cattell R. B. The Scientific Use of Factor Analysis in Behavioral and Life Sciences. New York: Plenum 1978.

22. Gorsuch R. Factor Analysis. 2nd ed. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates 1983.

23. Taber K. S. The Use of Cronbach’s Alpha When Developing and Reporting Research Instruments in Science Education. Res. Sci. Educ. 2018; 48(6), 1273–1296. https:// doi.org/10.1007/s11165-016-9602-2

24. Nunnally J. C. Psychometric theory. New York: McGraw-Hill 1967.

25. Alowais M. A., Selim M. A. Knowledge, attitude, and practices regarding dietary supplements in Saudi Arabia. J. Family Med. Prim. Care 2019; 8(2), 365–372. https://doi. org/10.4103/jfmpc.jfmpc_430_18

26. Wu C. H., Wang C. C., Kennedy J. Changes in herb and dietary supplement use in the US adult population: a comparison of the 2002 and 2007 National Health Interview Surveys. Clin. Ther. 2011; 33(11), 1749–1758. https:// doi.org/10.1016/j.clinthera.2011.09.024

27. See M., Butcher B. E., Banh A. Patient literacy and awareness of medicine safety. Int. J. Pharm. Pract. 2020; 28(6), 552–560. https://doi.org/10.1111/ijpp.12671

28. Zezelj S. P., Tomljanovi A., Jovanovic G. K., Kresic G., Peloza O. C., Dragas-Zubalj N., et al. Prevalence, knowledge and attitudes concerning dietary supplements among a student population in Croatia. Int. J. Environ Res. Public. Health 2018; 15, 105. https://doi. org/10.3390/ijerph15061058

29. Alhomoud F. K., Basil M., Bondarev A. Knowledge, attitudes and practices (KAP) relating to dietary dupplements among health sciences and non-health sciences students in one of the Universities of United Arab Emirates (UAE). J. Clin. Diagn. Res. 2016; 10(9), JC05–JC09. https://doi.org/10.7860/ JCDR/2016/19300.8439

30. Samojlik I., Mijatovic V., Gavaric N., Krstin S., Bozin B. Consumers’ attitude towards the use and safety of herbal medicines and herbal dietary supplements in Serbia. Int. J. Clin. Pharm. 2013; 35(5), 835–840. https://doi. org/10.1007/s11096-013-9819-3

31. Geller A. I., Shehab N., Weidle N. J., Lovegrove M. C., Wolpert B. J., Timbo B. B., et al. Emergency department visits for adverse events related to dietary supplements. N. Engl. J. Med. 2015; 373(16), 1531–1540. https://doi. org/10.1056/NEJMsa1504267

32. Snyder F. J., Dundas M. L., Kirkpatrick C., Neill K. S. Use and safety perceptions regarding herbal supplements: A Study of older persons in Southeast Idaho. J. Nutr. Elder. 2009; 28(1), 81–95. https://doi. org/10.1080/01639360802634043

33. Borrelli F., Izzo A. Herb-Drug Interactions with St John’s Wort (Hypericum perforatum): an Update on Clinical Observations. AAPS J. 2009; 11(4), 710–727. https:// doi.org/10.1208/s12248-009-9146-8

34. Theodosis-Nobelos P., Asimakopoulou E., Rikkou-Kalourkoti M., Triantis C. Adherence to medical treatment. Evaluation methods and enhance strategies. Hellenic J. Nurs. 2019; 58(4), 317–327.

35. Loya A. M., González-Stuart A., Rivera J. O. Prevalence of polypharmacy, polyherbacy, nutritional supplement use and potential product interactions among older adults living on the United States-Mexico border: A descriptive, questionnaire-based study. Drugs Aging. 2009; 26(5), 423–436. https://doi.org/10.2165/00002512- 200926050-00006

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2022 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

PL_astma_zena_ordinace_dychavicnost_doktorka
Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Výběr a dávkování betablokátorů v ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D.

Základné princípy liečby bolestivých stavov

Trendy v léčbě antihistaminiky
Autoři: MUDr. Jana Emlerová

Léčba a prevence recidivujících infekcí močových cest
Autoři: PharmDr. Bc. Hana Kotolová,, Ph.D.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se