Podávání hydroxychlorochinu u pacientů hospitalizovaných s COVID-19: Co ukázala randomizovaná studie?

13. 11. 2020

Hydroxychlorochin a chlorochin, léčivé látky představené již před více než 70 lety, se využívají k terapii malárie a revmatických onemocnění. V současnosti patří také mezi léčiva zkoumaná pro možný efekt v terapii COVID-19, tedy nového infekčního onemocnění způsobeného koronavirem SARS-CoV-2. Vnesla do dosavadních rozporuplných výstupů a otázek okolo účinnosti hydroxychlorochinu více světla studie RECOVERY s několika tisíci pacienty, jejíž výsledky publikoval říjnový New England Journal of Medicine?

Otazníky okolo účinnosti

Chlorochin v pokusech in vitro prokázal jistou aktivitu proti různým virům, včetně SARS-CoV-1 i SARS-CoV-2. Mechanismus tohoto účinku není přesně znám, ale obecně tato léčiva zvyšují pH endosomů, jež viry užívají pro vstup do buňky, a interferují s glykosylací ACE2, který je klíčovým hostitelským buněčným receptorem pro SARS-CoV. K inhibici SARS-CoV-2 jsou nicméně in vitro zapotřebí vyšší hladiny než plazmatické hladiny efektivní při prevenci a léčbě malárie.

V malých preklinických studiích se SARS-CoV-2 infekcí na zvířatech neměla prevence či terapie hydroxychlorochinem přínos na klinický průběh onemocnění ani virovou replikaci. V některých observačních malých studiích byl popsán možný klinický benefit ať již hydroxychlorochinu samotného nebo v kombinaci s azithromycinem, další obdobné práce jej ovšem nepotvrdily.

Studie RECOVERY

Pro dosud nejasné výsledky byl tedy efekt hydroxychlorochinu u pacientů hospitalizovaných pro COVID-19 hodnocen v rámci randomizované kontrolované otevřené studie RECOVERY (Randomized Evaluation of Covid-19 Therapy). V ní dostávala skupina 1561 nemocných hydroxychlochin a 3155 obvyklou péči. Primárním cílem byla 28denní mortalita.

Výsledná zjištění

Nábor pacientů do studie byl uzavřen 5. června 2020, poté co v interim analýze nebyl prokázán účinek hydroxychlorochinu. 28. den bylo dokumentováno úmrtí u 27 % pacientů ve skupině dostávající hydroxychlorochin a u 25 % v kontrolní skupině (relativní riziko [RR] 1,09; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,97−1,23; p = 0,15). Analogické výsledky byly pozorovány ve všech předem specifikovaných podskupinách pacientů.

Výsledná data dále naznačila, že nemocní dostávající hydroxychlorochin měli menší pravděpodobnost být propuštěni z nemocnice živí v den 28 ve srovnání s kontrolní skupinou s běžnou péčí (59,6 vs. 62,9 %; RR 0,90; 95% CI 0,83−0,98). U nemocných, kteří zpočátku nevyžadovali umělou plicní ventilaci, byla nakonec ve skupině s hydroxychlorochinem větší míra potřeby invazivní léčby (UPV) a smrtnosti (30,7 vs. 26,9 %; 95% CI 1,03−1,27).

Bylo pozorován malý výkyv v míře úmrtí z kardiálních příčin (0,4 %), ale nikoliv rozdíl v incidenci nových závažných srdečních arytmií mezi pacienty dostávajícími hydroxychlorochin.

Závěr

V randomizované observační studii RECOVERY s nemocnými hospitalizovanými pro COVID-19 nebyla u těch, jimž byl podán hydroxychlorochin, zaznamenána nižší incidence úmrtí 28. den léčby oproti těm, kdo dostávali běžnou péči. Tyto výsledky ukazují, že hydroxychlorochin není v rámci terapie hospitalizovaných pacientů se závažným průběhem COVID-19 efektivní, nicméně studie nebyla zaměřená na profylaxi nebo léčbu pacientů s méně závažnými formami onemocněním. K těmto možnostem se tedy autoři práce nevyjadřují.

(eza)

Zdroj: RECOVERY Collaborative Group, Horby P, Mafham M, Linsell L et al. Effect of hydroxychloroquine in hospitalized patients with Covid-19. N Engl J Med 2020 Oct 8: NEJMoa2022926, doi: 10.1056/NEJMoa2022926 [Epub ahead of print].Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se