Zůstává kyselina acetylsalicylová protidestičkovým lékem číslo jedna i v současné době?

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno:
Datum publikace: 31. 12. 2017
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.

Podmínky splnění

Jak uplatnit kredity?

Úvod ke kurzu

Acetylsalicylová kyselina (ASA) je bezesporu jedním z nejúspěšnějších léků dvacátého století.


Autor kurzu: 
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc. Medailonek autora kurzu

Promoce na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze v r. 1973. Obhájení kandidátské práce Variantní angina pectoris v r. 1993. Obhájení habilitační práce Němá ischémie myokardu v r. 1998. Jmenování profesorem vnitřního lékařství v r. 2006.

Většinu profesního života strávil jako kardiolog a pedagog na II. interní klinice 1. LF UK, Praha. Zde se vedle prací v oblasti ischemické choroby srdeční (variantní angina, nemá ischémie), věnoval klinice a farmakoterapii kardiovaskulárních onemocnění.

V současné době působí v Ústavu farmakologie 3. LF UK v Praze ve funkci přednosty ústavu, zde se věnuje zejména pregraduální i postgraduální výuce a publikační činnosti. Paralelně s vedením ústavu se věnuje klinické medicíně – pracuje jako kardiolog v ambulantním kardiologickém zařízení.

Oblasti zájmu: farmakologie a farmakoterapie (zejm. v kardiovaskulární a interní oblasti).

Publikoval více než 500 článků v odborných časopisech, několik desítek monografií či kapitol v monografiích a učebnic. Více než 2 tisíce citačních ohlasů převážně v zahraničním tisku.

Člen redakčních rad odborných časopisů, předseda redakční rady časopisu Remedia.

Člen výboru Společnosti klinické farmakologie. Čestný člen České kardiologické společnosti. Člen České internistické společnosti JEP, České společnosti pro aterosklerózu, European Society of Cardiology, International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy.

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se