Androgenní alopecie ve světle současných možností farmakoterapie

11. 7. 2022

Androgenní alopecií trpí převážně muži, ale nevyhýbá se ani ženám, a to hlavně v období klimakteria. Z hlediska farmakoterapie patří mezi jedny z nejpoužívanějších léčiv finasterid a minoxidil. Následující stručný přehled shrnuje mechanismy, jež se podílejí na klinickém obrazu alopecie, a věnuje se rozdílům mezi oběma látkami.

Úvod

Pacienti trpící androgenní alopecií (AGA − androgenetic alopecia) pozorují zvýšené vypadávání vlasů a postupné plešatění. Dochází k němu v typických lokalitách kštice: Mužům nejdříve ustupuje vlasová hranice na čele a stejnoměrně se posouvá na spánky a temena. U žen jsou místa řídnutí a výpadu závislá na věku, ve kterém se objevila.

Ačkoliv jsou tyto obtíže považovány za multifaktoriální, významnou roli v nich hraje interakce genetických predispozic s endokrinními vlivy, především androgeny.

Co se děje s vlasy

Ve vlasovém folikulu se testosteron prostřednictvím enzymu 5α-reduktázy typu 2 přeměňuje na svou účinnější formu – dihydrotestosteron (DHT). Vazbou DHT na specifické receptory dochází k dějům, jež ve výsledku zkracují růstovou, tzv. anagenní fázi vlasového cyklu. Vlas proto přechází mnohem dříve do fáze katagenní a telogenní a následně vypadává. Tak jak postupně probíhají další růstové cykly, se vlasový folikul zmenšuje a vznikající vlas se stává tenčím, měkčím, kratším a vypadává.

Mechanismus účinku minoxidilu a jeho aplikace

Minoxidil představuje proléčivo, které se enzymem sulfotransferázou mění na minoxidil-sulfát. Množství aktivního metabolitu je přitom úměrné aktivitě sulfotransferázy ve vlasových pochvách a dá se zvýšit kombinací s tretinoinem. Otevírá draslíkové kanály buněk, čímž vyvolává vazodilataci, prodlužuje anagenní fázi růstu a zvětšuje patologicky zmenšené folikuly.

Minoxidil se podává pouze lokálně do kštice ve formě roztoku nebo pěny. Léčivé přípravky obsahující 2% či 5% roztok jsou volně prodejné a pro magistraliter přípravu je k dispozici i čistá látka. Zapracovává se do lipofilního pěnového základu buď samostatně, nebo v kombinaci s 1−2% kofeinem, 0,025−0,05% tretinoinem či 0,005% latanoprostem. Dosud žádné randomizované studie přímo nesrovnávaly účinnost 5% pěny oproti stejně koncentrovanému roztoku.

Specifika finasteridu

Mechanismus účinku finasteridu je založen na selektivní inhibici enzymu 5α-reduktázy a vzniku DHT.

Zatímco pro terapii benigní hypertrofie prostaty (BHP) se doporučuje perorálně dávka 5 mg denně, v léčbě AGA jen 1 mg. V Česku je ovšem finasterid obsažen v registrovaných léčivých přípravcích pouze v indikaci BHP, a preskripce pro léčbu androgenní alopecie je proto off label. Vzhledem k tomu, že existuje ve formě farmaceutické substance, je možné pro pacienta připravit tobolky s přesně požadovaným obsahem 1 g finasteridu nebo jej zapracovat do 0,1% roztoku a aplikovat v podobě pěny.

Srovnání benefitů i rizik

Minoxidil je vhodný pro muže i ženy, k růstu vlasů dochází nejdříve za 4–8 měsíců a ke stabilizaci stavu během 12–18 měsíců. Pouze 40 % pacientů však udává kosmeticky významné zlepšení. 

U více než 95 % mužů užívajících finasterid se vypadávání vlasů zastavuje, 66 % uvádí opětovný mírný růst a 5 % růst výraznější. Z dlouhodobých studií s finasteridem vyplývá, že klinický výsledek po 1 roce podávání může předpovědět účinnost v budoucnu. Pacienti, kteří nereagují v prvním roce, pravděpodobně nebudou reagovat ani později.

Hodnotit účinnost každé z popisovaných látek lze nejdříve po 1 roce aplikace. Je nutné zdůraznit, že efekt obou modalit je pouze dočasný a po přerušení léčby se do několika měsíců ztráta vlasů obnoví.

Nežádoucí účinky

Rizika primárně vyplývají ze způsobu podání. Absorpce minoxidilu je velmi nízká a systémové nežádoucí účinky, především hypotenze, jsou vzácné. Lokálně se však může objevit kontaktní dermatitida a svědění, nejčastěji jako reakce na propylenglykol obsažený v roztoku. Typický je také možný růst nežádoucího ochlupení v obličeji.

V případě perorálně podávaného finasteridu je u mužů vzácně popisována reverzibilní erektilní dysfunkce a ztráta libida. Ženám ve fertilním věku se doporučuje podávání pouze výjimečně a při zajištění antikoncepcí, výsledky studií v menopauze jsou kontroverzní.

Závěr

Progresi AGA je možné farmakoterapií zpomalit, nikoli však úplně zastavit. Volba léčebného postupu a konkrétní látky závisí na pohlaví a stadiu alopecie. V každém případě však jde o dlouhodobý proces, jehož úspěšnost je podmíněna včasným zahájením a dostatečnou compliance pacienta. V případě pokročilejšího stavu jsou k dispozici fyzikální metody a transplantace vlasů.

(zemt)

Zdroje:
1. York K., Meah N., Bhoyrul B., Sinclair R. A review of the treatment of male pattern hair loss. Expert Opin Pharmacother 2020; 21 (5): 603−612, doi: 10.1080/14656566.2020.1721463.
2. Adil A., Godwin M. The effectiveness of treatments for androgenetic alopecia: a systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol 2017; 77 (1): 136−141.e5, doi: 10.1016/j.jaad.2017.02.054.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se