Červená fermentovaná rýže účinně snižuje hladinu LDL cholesterolu jako vhodná alternativa ke statinové terapii

8. 9. 2017

Červená fermentovaná rýže obsahuje monakolin K, látku zodpovědnou za blokádu syntézy cholesterolu. Je intenzivně studována jako prostředek k léčbě hypercholesterolémie u pacientů, kteří netolerují léčbu statiny. Publikovaná metaanalýza se zaměřila na zhodnocení bezpečnosti a účinku extraktu červené fermentované rýže na hladinu LDL cholesterolu.

Úvod

Statiny jsou dosud nejúčinnějšími přípravky, které zlepšují lipidové spektrum a snižují tak riziko vzniku aterosklerózy. Existuje však skupina pacientů, kteří statiny netolerují nebo dávají přednost přírodním léčebným preparátům. Červená fermentovaná rýže je tradičním čínským prostředkem k ovlivnění kardiovaskulárních onemocnění s empirickými důkazy i prokázaným mechanismem účinku. Cílem systematického přehledu bylo potvrdit bezpečnost extraktu z červené fermentované rýže (RYR) a jeho účinek na redukci hladiny LDL cholesterolu (LDL-c).

Metaanalýza a systematický přehled

Byla provedena metaanalýza 20 randomizovaných studií publikovaných do prosince 2014 v databázích Medline a Embase. Ve výzkumech bylo zahrnuto celkem 6633 pacientů, podávané množství RYR se pohybovalo mezi 1200 a 4800 mg, s obsahem 4,8–24 mg monakolinu K denně. Hodnotil se efekt ovlivnění hladiny LDL-c a incidence výskytu nežádoucích účinků na jaterní a renální funkce, včetně možného postižení kosterního svalstva. Je však třeba podotknout, že výsledky metaanalýzy jsou ovlivněny nižší kvalitou některých zahrnutých studií a ne vždy definovanými dávkami monakolinu K.

Výsledná zjištění

Extrakt z červené fermentované rýže snižoval hladinu LDL-c ve srovnání s placebem přibližně o 1,02 mmol/l (95% CI −1,20 až −0,83). Tento účinek vykazovala denní dávka 10,4 mg monakolinu K. Výsledky kontrolní skupiny se statinovou terapií se nelišily od studijní skupiny s RYR (průměrný rozdíl změny LDL-c činil 0,03 mmol/l; 95% CI −0,36 až 0,41). Incidence poškození jater a ledvin se pohybovala do 5 %, přičemž riziko jejich vzniku, stejně jako riziko myopatie, bylo v obou skupinách srovnatelné.

Závěr

RYR klinicky i statisticky snižuje hladinu LDL cholesterolu a vykazuje nízkou míru výskytu nežádoucích účinků. Pro rozšíření RYR v praxi však bude potřeba více studií, které se zaměří na potvrzení bezpečnosti. Červená fermentovaná rýže by se tak mohla stát vhodnou alternativou v léčbě dyslipidémie a snížení kardiovaskulárního rizika u pacientů netolerujících nebo nevyžadujících léčbu statiny.

(zemt)

Zdroj: Gerards M. C., Terlou R. J., Yu H. et al. Traditional Chinese lipid-lowering agent red yeast rice results in significant LDL reduction but safety is uncertain – a systematic review and meta-analysis. Atherosclerosis 2015; 240 (2): 415−423, doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2015.04.004.Štítky
Farmacie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé Farmaceutický asistent
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se