Co společně řešili lékaři a lékárníci na 1. ročníku kongresu Farmacie pro praxi?

12. 10. 2023

V září 2023 se v brněnském Hotelu International uskutečnil 1. ročník kongresu Farmacie pro praxi. Tato akce přebírá štafetu tradičního Kongresu Praktického lékárenství a pořadatelé pro ni zvolili – vedle inovovaného názvu – také inovativní koncept. Pozvání do řad posluchačů i přednášejících přijali kromě farmaceutů rovněž praktičtí lékaři i specialisté. Všichni se totiž v péči o pacienty často setkávají s podobnými výzvami, a proto je důležité, aby spolu hovořili o zkušenostech, společných problémech a jejich řešeních.

Páteční program byl věnován specifickým oblastem, jakými jsou respirační infekce nebo problematika paliativní péče, a ke slovu přišly také novinky v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Sobotní témata se potom konkrétněji dotýkala mezioborové spolupráce lékařů s farmaceuty.

Jaké problémy ve farmakoterapii vnímají praktici?

Dle zkušeností praktiků mají pacienti často tendenci svévolně měnit dávkování nebo doporučenou dobu užití svého léku. Příčiny mohou pramenit z obavy z nežádoucích účinků, nedostatku informací nebo naopak jejich nadbytku z neodborných zdrojů.

Výjimkou není ovlivnění efektu v důsledku interakcí léčiva s dalšími volně prodejnými léky nebo doplňky stravy. Právě léky dostupné bez lékařského předpisu pacienti často nepovažují za léky, a proto nemají potřebu se o jejich užívání lékaři zmínit. Neznalost účinné látky a překračování maximální bezpečné dávky, typicky u paracetamolu, je téměř evergreenem. I když lékárníci a farmaceutičtí asistenti upozorňují na riziko nevhodných kombinací, jejich intervence bývají podceňovány a výsledkem jsou různě závažné intoxikace.

Doktor Google a hodná sousedka

Často se stává, že pacienti provádějí samodiagnostiku svých zdravotních problémů pomocí internetu nebo svých nejbližších či sousedů. Amatérsky podané léky vázané na lékařský předpis mohou způsobit vážné komplikace, ať už z důvodu nevhodné indikace nebo kontraindikace. Laikem správně indikovaný receptový přípravek je spíše výjimkou potvrzující pravidlo.

Jako příklady byly uváděno použití nepředepsaného nitroglycerinu při bolesti na hrudi nebo aplikace inzulinu ženě, u které nastala náhlá dekompenzace diabetu, do té doby řešeného pouze perorálním antidiabetikem. Mezi nejčastější neodborně indikovaná léčiva patří analgetika, anxiolytika, hypnotika, bronchodilatancia a zvláštní kapitolu potom představují sildenafil a tadalafil.

Kompletní informace o pacientovi – fikce, nebo realita?

Praktické lékaře dále trápí ne zcela fungující systém sdílení a předávání informací mezi poskytovateli zdravotních služeb. Mezi diskutované zkušenosti patří například situace, kdy pacient neinformuje svého lékaře o tom, že z vlastní iniciativy navštívil specialistu, nechává si zprávu u sebe nebo nesdělí nově nasazenou medikaci. Do vlastních řad zazněla kritika na nedostatečný zájem nebo příliš pasivní přístup k pacientovi.

Lékárníci jako pojítko mezi pacientem a lékařem

Výměna předepsaného léku za generickou alternativu patří mezi nejčastější intervence ze strany lékárníků. Tato praxe může řešit situace, kdy na trhu není dostupný lék předepsaný lékařem nebo pacient žádá levnější alternativu. Ne vždy se však záměna setká s pochopením všech zúčastněných stran. Problémem může být jiný klinický efekt, horší tolerance, nové nežádoucí účinky nebo dyskomfort pro pacienta (menší/větší tableta, jiný tvar). Zvláště starší pacienti ze záměny nemusejí vždy profitovat a nevědomé užívání několika různých generik se stejnou účinnou látkou následně může vést k závažným komplikacím.

Vzájemná spolupráce mezi lékaři a farmaceuty je důležitá zvláště v období masivních výpadků dostupnosti některých léčiv. Jedním z nejběžnějších a nejvyužívanějších způsobů řešení bývají telefonické konzultace s předepisujícím lékařem nebo dalšími lékárníky. S rostoucí nabídkou farmaceutických substancí rostou i možnosti individuální přípravy. Významným pomocníkem v této oblasti je volně dostupný elektronický receptář iplprecept.cz, ze kterého se dá poslat receptura přímo lékaři.

Individuální péče v lékárně

Jako součást péče o pacienta se v poslední době stále více rozšiřují lékárenské konzultace, v jejichž rámci je lékárník schopen individuálně posoudit, identifikovat a vyřešit některé lékové problémy. V závislosti na typu poskytované péče (lékárenská, klinickofarmaceutická) se řeší lékové interakce, problémy s výší dávky a jejím načasováním, duplicity, potíže související s lékovou formou, důvody neadherence i nákladovost léčby. Záznamy z konzultací mohou být předány v podobě ústního či písemného sdělení pacientovi i lékaři.

Závěr

Prioritou spolupráce všech zúčastněných zdravotnických profesionálů je zajistit účinnou léčbu, snížit riziko lékových chyb a v neposlední řadě posílit důvěru pacienta v poskytovanou zdravotní péči. Napomoci tomu může i dostatečná, otevřená a empatická komunikace mezi lékaři a lékárníky.

(zemt)

Zdroj. Doseděl M., Kofferová Z., Malý J., Mareček A. Lékové problémy – spolupráce praktického lékaře a farmaceuta. 1. kongres Farmacie pro praxi, Brno, 8.−9. 9. 2023.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se