Do jaké míry chrání prodělání COVID-19 před těžkým průběhem reinfekce – výsledky metaanalýzy

10. 3. 2023

Dosud největší práce svého druhu publikovaná v časopisu Lancet v únoru 2023 zahrnující i česká data ukázala, že prodělání infekce COVID-19 jakoukoli variantou viru SARS-CoV-2 chrání před reinfekcí s těžkým průběhem minimálně stejně dobře jako 2 dávky mRNA vakcíny proti tomuto viru.

Analyzované studie a hodnocená data

Systematický přehled a metaanalýza zahrnuje retrospektivní a prospektivní kohortové studie publikované do 30. září 2022, které se zabývaly odhadem snížení rizika nákazy COVID-19 po prodělání této infekce. Celkově se jedná o 65 studií z 19 zemí světa. Musely porovnávat výskyt infekce u neočkovaných jedinců, kteří COVID-19 již dříve prodělali, a u neočkovaných, kteří jej neprodělali. Autoři hodnotili vliv předchozí nákazy na výskyt reinfekce, symptomatického onemocnění a onemocnění s těžkým průběhem, a to u jednotlivých variant viru (původní, alfa, beta, delta a omikron BA.1, BA.2 nebo BA.4/BA.5) a podle času od prodělané infekce.

Reinfekce byla definovaná jako pozitivní výsledek PCR testu nebo rychlého antigenního testu na SARS-CoV-2 za > 90 dní (v některých studiích > 120 dní) po předchozím pozitivní testu nebo jako pozitivní výsledek PCR testu či rychlého antigenního testu na SARS-CoV-2 u jedinců s předchozím pozitivním výsledkem testu na IgG protilátky proti spike proteinu SARS-CoV-2. Symptomatická reinfekce byla definována jako reinfekce s rozvojem příznaků (např. horečka, kašel, dušnost, zimnice, bolest svalů, ztráta chuti nebo čichu, bolest v krku, průjem a zvracení). Těžká reinfekce byla definována jako symptomatická opakovaná infekce s nutností hospitalizace nebo vedoucí k úmrtí.

Výsledná zjištění

Metaanalýza výsledků ukázala vysokou ochranu před reinfekcí (82 %) i před symptomatickou reinfekcí (82 %) po prodělání první infekce původní variantou a variantami alfa, beta, delta a nižší ochranu před reinfekcí (45,3 %) a symptomatickou reinfekcí (44,0 %) po prodělání první infekce variantou omikron BA.1. Ochrana před reinfekcí s těžkým průběhem byla u všech variant viru včetně varianty omikron BA.1 vysoká a podle sdružených výsledků dosáhla 78 %.

Ochrana před reinfekcí u původní varianty viru a variant alfa, beta a delta klesala v čase, po 40 týdnech však byla stále na hodnotě 78,6 % (95% interval nejistoty [UI] 49,8–93,6). Ochrana před reinfekcí variantou omikron BA.1 klesala rychleji a po 40 týdnech činila 36,1 % (95% UI 24,4–51,3). Ochrana před reinfekcí s těžkým průběhem po 40 týdnech činila 90,2 % (95% UI 69,7–97,5) u původní varianty a variant alfa, beta a delta a 88,9 % (95% UI 84,7–90,9) u varianty omikron BA.1.

Ochrana před reinfekcí, symptomatickou reinfekcí a reinfekcí s těžkým průběhem po nákaze COVID-19 se u všech variant jevila minimálně stejně vysoká jako po 2 dávkách mRNA vakcín.

Interpretace a praktický dopad výsledků

Ochrana před reinfekcí COVID-19 byla u variant SARS-CoV-2 vyskytujících se před variantou omikron vysoká a přetrvávala i po 40 týdnech. Ochrana před reinfekcí u varianty omikron BA.1 byla nižší a klesala rychleji. U všech variant viru však byla zjištěna vysoká ochrana před reinfekcí s těžkým průběhem.

Autoři došli k závěru, že při posuzování budoucí zátěže zdravotnického systému a společnosti dané onemocněním COVID-19 je třeba zohlednit imunitu získanou po nákaze SARS-CoV-2 stejně jako imunitu získanou vakcinací proti tomuto viru. Tuto informaci je nezbytné vzít v úvahu při rozhodování o tom, zda má být daný jedinec očkován či přeočkován, o postupech očkování zaměstnanců a o preventivních opatřeních v podmínkách vysokého rizika nákazy (např. v dopravních prostředcích, na místech s vysokou koncentrací lidí v uzavřených prostorech) nebo při cestování. K osobám po prodělané infekci COVID-19 by se tedy mělo přistupovat stejně jako k plně očkovaným proti SARS-CoV-2.

Metaanalýza je nicméně limitována nízkým počtem publikovaných studií, které by hodnotily ochranu před těžkým průběhem jako funkci času od první nákazy (zejména v období delším než 40 týdnů od nákazy). Nedostatek dat o variantách omikron BA.1, BA.2, BA.4 a BA.5 podtrhuje důležitost dalšího hodnocení také s ohledem na to, že mezi 15. listopadem 2021 a 1. červnem 2022 se variantou omikron nakazilo podle odhadů 46 % celosvětové populace.

Závěr

Výsledky této velké metaanalýzy dokládají, že imunita po nákaze virem SARS-CoV-2 znamená dostatečnou ochranu před reinfekcí s těžkým průběhem, a to u všech variant viru a ještě za 1 rok po první infekci. Ochrana proti symptomatické reinfekci a reinfekci vyvane rychleji varianty u omikron. Ochrana před reinfekcí SARS-CoV-2 se u jednotlivých variant viru po předchozí nákaze jeví stejná jako po očkování 2 dávkami mRNA vakcín, případně větší.

(zza)

Zdroj: Stein C., Nassereldine H., Sorensen R. J. D. et al.; COVID-19 Forecasting Team. Past SARS-CoV-2 infection protection against re-infection: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2023 Feb 16, doi: 10.1016/S0140-6736(22)02465-5 [Epub ahead of print].Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se