Genetické testování jako prevence nežádoucích reakcí při podávání antityreoidálních léčiv

12. 7. 2016

Některé látky užívané při léčbě hyperfunkce štítné žlázy mohou způsobovat agranulocytózu, život ohrožující nežádoucí reakci. Nyní se nabízí možnost genetického testování, která by odhalila rizikové pacienty ještě před zahájením terapie.

Trendem moderní doby je personalizovaná medicína, jejíž součástí je i genetické testování. Nyní se nabízí využití farmakogenetiky také při léčbě antityreoidálními léčivy (tyreostatiky). V minulosti již byla provedena celogenomová studie věnovaná riziku agranulocytózy u asijské populace, což se stalo impulzem k testování tohoto jevu i v populaci evropské. Studie byla vedena ve Švédsku a zapojily se do ní i další evropské státy.

Design studie

Do studie bylo zahrnuto 234 pacientů, u nichž se rozvinula agranulocytóza, přičemž u 39 z nich se tato nežádoucí reakce dostavila po podávání tyreostatik (thiamazol, karbimazol a propylthiouracil). Studie se neúčastnili pacienti s agranulocytózou navozenou chemoterapií. Do studie bylo dále zahrnuto 5 170 vzorků z běžné populace. Proběhlo rozsáhlé genetické testování 9 380 034 jednonukleotidových polymorfismů (SNP) a celkem 180 HLA alel.

Výsledky

Obecně byl výskyt agranulocytózy signifikantně spojen s mutacemi HLA oblasti na chromozomu 6, konkrétně s alelou HLA-B*27:05 a SNP rs114291795. Ještě výraznější spojitost alely HLA-B*27:05 byla prokázána u agranulocytózy navozené tyreostatiky oproti běžné populaci. Tyto výsledky jsou ve shodě se zmiňovanou studií na asijské populaci. Tři další SNP, rs652888, rs199564443 a rs1071816, byly rovněž významně asociovány s agranulocytózou navozenou tyreostatiky.

Klinický přínos

Na základě dosavadních dat je v bělošské evropské populaci agranulocytóza spojována s alelou HLA-B*27:05 a SNP na chromozomu 6. Proto by v budoucnosti nosiči daných SNP měli být pečlivě monitorováni nebo by jim měla být nabídnuta alternativní léčba.

(bak)

Zdroj: Hallberg P., Eriksson N., Ibañez L. et al. Genetic variants associated with antithyroid drug-induced agranulocytosis: a genome-wide association study in a European population. Lancet Diabetes Endocrinol 2016 Jun; 4 (6): 507−516; doi: 10.1016/S2213-8587(16)00113-3. Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se