Hladina glykovaného hemoglobinu souvisí s poklesem kognitivních funkcí

14. 2. 2018

V časopisu Diabetologia byly publikovány výsledky první rozsáhlé dlouhodobé prospektivní studie zabývající se vztahem mezi diabetem mellitem, hodnotami glykovaného hemoglobinu (HbA1c) a poklesem kognitivních funkcí.

Úvod

Pokles kognitivních funkcí je možné zjistit dlouho před rozvojem demence. Vztah mezi diabetem mellitem a demencí již byl prokázán, ale dlouhodobá souvislost s poklesem kognitivních funkcí zatím nebyla detailně studována. Sledování průběhu poklesu kognitivních schopností a identifikace rizikových faktorů, které s ním souvisí, by umožnilo vybrat osoby, které by mohly mít prospěch z časné intervence.

Cíl studie

Cílem 10leté studie bylo zjistit, zda u starších osob iniciálně bez kognitivního deficitu jsou prediabetes (definovaný jako hladina HbA1c 5,7–6,4 %) a/nebo diabetes mellitus spojené s poklesem kognitivních funkcí a zda může lepší kontrola glykémie (hodnocená dle hladiny HbA1c) ovlivnit rychlost progrese kognitivního deficitu.

Metodika

Ve studii byla hodnocena data od 5189 osob ve věku ≥ 50 let vybraných z kohorty mužů a žen sledovaných v English Longitudinal Study of Aging (ELSA). Průměrný věk účastníků činil 66 let, 55 % tvořily ženy. Kognitivní funkce byly vyšetřovány při vstupu do studie v letech 2004–2005 a následně každé 2 roky až do let 2014–2015. Vstupní hodnoty HbA1c se pohybovaly od 3,6 do 13,7 %. Diabetes byl definován jako HbA1c ≥ 6,5 %.

Výsledky

Průměrná doba sledování činila 8,1 ± 2,8 roku a průměrný počet vyšetření kognitivních funkcí 4,9 ± 1,5. Výsledky ukázaly, že každé zvýšení HbA1c o 1 mmol/mol bylo statisticky významně spojeno se zrychlením poklesu z-skóre celkové kognice (–0,0009 SD/rok), z-skóre paměti (–0,0005 SD/rok) a z-skóre exekutivních funkcí (–0,0008 SD/rok). Tento pokles byl zjištěn po adjustaci na širokou škálu faktorů, jako jsou věk, pohlaví, hladina cholesterolu, BMI (body mass index), vzdělání, depresivní symptomatologie, kouření, požívání alkoholu, přítomnost hypertenze, ICHS (ischemická choroba srdeční), iktus nebo zhoubná nádorová onemocnění a další.

V průběhu studie byla progrese celkového kognitivního deficitu zrychlena u pacientů s prediabetem o 0,012 SD/rok a u pacientů s diabetem mellitem o 0,031 SD/rok v porovnání s normálním poklesem kognitivních funkcí v důsledku stárnutí u osob bez diabetu mellitu (p pro trend < 0,001). Podobně byl zrychlen pokles z-skóre paměti, exekutivních funkcí a orientace.

Závěr

Studie prokázala, že existuje signifikantní vztah mezi diabetem mellitem a dlouhodobým poklesem kognitivních funkcí. Zvýšení hodnot HbA1c bylo přímo úměrně spojeno s kognitivním poklesem v doménách paměti a exekutivních funkcí, a to nezávisle na diabetu mellitu. Z výsledků je možné usuzovat, že optimální kontrola hladiny glukózy by mohla pomoci zpomalit progresi kognitivního deficitu, ale tento předpoklad je třeba ještě potvrdit dalšími studiemi.

(blu)

Zdroj: Zheng F., Yan L., Yang Z. et al. HbA1c, diabetes and cognitive decline: the English Longitudinal Study of Ageing. Diabetologia 2018 Jan 25, doi: 10.1007/s00125-017-4541-7 [Epub ahead of print].Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se